Hjälp hjärnan på jobbet


2020-04-16 - GUIDE. En rapport från det finska Arbetshälsoinstitutet visar hur hjärnans arbetsmiljö kan förbättras. Här får du några exempel på hur livet på kontoret kan bli drägligare. För snart får vi väl förhoppningsvis komma tillbaka till det normala kontorslivet.

Ett första steg är att tänka efter vilken arbetsuppgift som ska utföras. Börja därför med att:

Analysera

Det första och viktigaste steget är att analysera vad varje arbete kräver. Inse att olika arbetsuppgifter behöver olika förutsättningar. Innebär jobbet att den som ska utföra det behöver sätta sig in i stora informationsmängder? Ska personen skriva? Lösa problem? Fatta beslut? Generera nya idéer? Samarbeta?

Diskutera

Arbetsgivaren behöver starta en diskussion på grupp- och organisationsnivå för att lyfta alla aspekter av de arbeten som utförs. På så vis kan förutsättningarna för att kunna utföra arbetsuppgifterna med största möjliga arbetsro bli verklighet.

Kom överens

Låt medarbetare och chefer vara del­aktiga i att utforma överenskomna regler för att tillsammans skapa bästa möjliga arbetsmiljö för hjärnan.

Här är exempel på ­effektiva spel­regler för tre vanliga problemområden:

Minska avbrotten – då får vi störa varandra

* Vi kommer tillsammans överens om tider då vi kan diskutera och avbryta samt hur mycket oavbrutet arbete vi kan boka in i den egna kalendern.

* Med ett snabbmeddelande eller på något annat överenskommet sätt frågar vi om vi kan avbryta och när.

* Vi använder överenskomna signaler på ­arbetsplatsen så att andra vet att de inte får avbryta oss. Vi har kanske öronskydd för att visa att vi behöver koncentrera oss.

Minska störningarna – sänk larmen i telefonen

* Vi kopplar bort eller sänker ljud och larm i telefoner, apparater och dator­program.

* Vi funderar över var och hur vi inleder diskussioner. Kan vi först förflytta oss till korridoren eller mötesrummet?

* Vid behov jobbar vi på distans eller flyttar oss till ett tyst rum för att utföra uppgifter som kräver koncentration.

Kontrollera informationsflödet – spara informationen på avtalat vis

* Vi rubricerar meddelandena på överenskommet sätt och med överenskomna koder eller på något annat beskrivande sätt.

* Vi kommer tillsammans överens om var och i vilka former information ska sparas, och vi använder en enhetlig mappstruktur på virtuella plattformar.

* Vi överväger om vi kan sköta ärendet smidigare till exempel genom att ringa ett samtal eller hålla ett kort möte.

Källa: Ett urval av spelregler för förbättrad kognitiv ergonomi från Arbetshälsoinstitutets rapport Smidigt hjärnarbete. Hela rapporten och alla spelregler finns på www.ttl.fi.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN