Hitta rätt bidrag för er integrationssatsning


2019-02-18 - Som arbetsgivare kan ni få bidrag genom Arbetsförmedlingen för satsningar på praktik eller jobb för nyanlända.

Introduktionsjobb

Om medarbetaren får en lön på 25 000 kronor i månaden står Arbets­för­med­lingen för 21 027 kronor i månaden i max 12 ­månader. Er lönekostnad blir 11 828 kronor per ­månad.

Extratjänst

För arbetsgivare inom ­offentlig och ideell sektor. Stödet lämnas med 100 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, ­semesterlön och lagstadgade arbetsgivaravgifter. Endast den del av brutto­lönen som vid heltidsarbete uppgår till 20 000 kronor per månad och de avgifter som ska betalas på denna del, ligger till grund för det ekonomiska stödet. Vid deltidsanställning minskar ersättningen i förhållande till arbets­tiden.

Nystartsjobb

För en person som är ny i Sverige och som har fått uppehålls­tillstånd inom de senaste 36 månaderna samt är mellan 26 och 65 år och har en månadslön på 25 000 kronor i månaden får arbetsgivaren ­bidrag på 15 710 kronor per månad. Detta baserat på att med­arbetaren ­arbetar heltid. ­Gäller i max två år och beviljas ett år i taget. Er ­lönekostnad blir 17 145 ­kronor per ­månad.

Moderna beredskapsjobb i staten

Ekonomiskt stöd åt myndigheter som vill ha extra resurser till att utföra uppdrag som ligger utanför ordinarie ­arbetsuppgifter. Anställnings­stödet är 100 procent av den ­bidragsgrundande ­lönekostnaden (kontant ­bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön samt avgifter som ska betalas ­enligt social­avgiftslagen och lagen om allmän ­löneavgift) upp till ett tak om 20 000 kronor per ­månad för en heltidsanställning. Det finns även möjlighet att få ­ersättning för handledning.

Yrkesintroduktion

För medarbetare som är 25 år eller äldre och är ny­anländ och har fått uppehållstillstånd de senaste 36 månaderna kan du få upp till 55 procent av lönen i stöd. Du får ­också ett extra bidrag för hand­ledning och utbildning.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN