”Handskrivet kort från högsta chefen betyder mycket”


2019-05-28 - När Mia Jungefors nyligen fyllde jämnt fick hon fina personliga hälsningar från sin tidigare arbetsgivare. Enkla gester som kostar lite men betyder mycket. Just det - att lyfta fram det positiva - är en viktig del i hennes eget arbete som Employer Brand Manager.

Grattis, Mia Jungefors! Du fyllde nyligen jämnt och fick då flera brev av din tidigare arbetsgivare Försvarsmakten, något du uppmärksammade på Linkedin. Berätta vad du tänkte!

– Jag hade flera brev från Försvarsmakten i brevlådan och tänkte vad kan det vara? En enkätundersökning eller underlag till deklarationen? Så öppnade jag och allteftersom såg jag att det var från cheferna och deras överordnade. Bland annat från ÖB med personlig kommentar. Och jag jobbar ju inte ens kvar där!

– Jag tror att många företag kan lära sig av det. Det är trevligt att få uppskattning. En sådan där sak, att högsta chefen skickar ett handskrivet kort, det behöver inte vara svårt men betyder mycket.

Du jobbar som Employer Brand Manager på Karolinska universitetssjukhuset – vad gör en sådan om dagarna?

– Som Employer Brand Manager jobbar jag med att engagera potentiella, nuvarande och tidigare med­arbetare runt Karolinskas arbets­givarvarumärke på olika sätt. Rollen är en blandning mellan hr och kommunikation. Exempel på arbetsuppgifter är att jag tar fram analysunderlag, håller workshops för att hitta våra styrkor och skapar material att använda i samband med exempelvis mässor och rekrytering. Det är en väldigt bred roll. Jag hade ingen koll på sjukhusvärlden innan men blev otroligt positivt överraskad när jag började här. Karolinska gör så mycket bra saker som aldrig lyfts fram i media. Därför är min mission att lyfta våra medarbetare, som räddar liv varje dag.

Vad gör ni hos din nuvarande ­arbetsgivare Karolinska för att visa uppskattning av medarbetarna?

– Vi har till exempel Karolinadagen där man kan nominera medarbetare som har visat riktigt bra medarbetarskap. Det är viktigt att lyfta det positiva.

– Vi skapar mycket bra innehåll och historier. Men vi behöver nå ut ännu bredare. Därför jobbar vi nu på en kampanj som heter ”Vi är Karolinska” där vi hoppas på att nå även andra målgrupper än de vårdnära. En fjärde­del av dem som jobbar hos oss jobbar inte direkt med patienten – även om de alla jobbar FÖR patienten. De som vet minst om oss har ändå en uppfattning, eftersom vi är ett känt varu­märke. Jag vill lyfta en mer positiv bild av Karolinska.

Vården har ju generellt stora ut­maningar med att attrahera och behålla personal. Vad tror du behöver göras?

– Jag har mycket tankar om det. Ett exempel är sjuksköterskejobbet. Uppfattningarna stämmer inte alltid med verkligheten. Vi behöver samarbeta med de andra sjukhusen för att lyfta statusen för yrket. Jag ser inte andra sjukhus som konkurrenter. Jag tror mycket på samarbete så att vi tillsammans kan stärka oss och håller själv på med att utveckla samarbetet med ­andra sjukhus kring detta. Att dela kunskap skapar värde för alla.

Vilka är dina bästa karriär- och utvecklingstips?

– För det första, att våga ta för dig. Våga tänka stort och dela med dig! Jag har respekt för alla men har inga problem att höra av mig till någon oavsett position. Har jag en förebild så kontaktar jag den för att utbyta idéer. Och andra hör av sig till mig. Man har alltid något att lära!

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN