Han är Sveriges första professor i Human Resource Management


2019-10-02 - Stefan Tengblad är Sveriges första professor i Human Resource Management, HRM, vid centrum för Global HRM vid Göteborgs universitet. P&L har pratat med honom om hans nya jobb.

Vad ska du göra på jobbet?

- Jag ska utveckla forskningen inom HRM och jobba för att ett livaktigt Centrum för HRM. Förhoppningen är att vi blir en nod av expertis som också företag och organisationer kan höra av sig till när de behöver kunskap om senaste forskningen inom till exempel arbetsmiljö eller rekrytering.

Vad gör det för skillnad att detta ämne har en professur?

- Jag tror att det sätter fokus på helheten kring HRM som annars kan vara fragmenterad. Det bedrivs hr-forskning på många olika institutioner. Jag ska träffa forskare och ta reda på vad de studerar, skapa möten mellan forskare och se möjligheter till gemensamma projekt, till exempel seminarium och ansökningar.

Vad ser du för utmaningar för hr?

- Det är höga krav på hr, man ska känna till många olika saker, tiden att sätta sig in i ärenden är kort. Många som jobbar operativt med hr blir besvikna, att det inte riktigt blev som de förväntat sig. Personalarbetsrollen och hr-chefsrollen är något jag vill studera närmare, skapa en nulägesbild över rollen, och faktiska arbetsuppgifter för att på sikt kunna ge råd och vägledning.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN