Hallå där Mia Rönnmar


2018-06-14 - professor och dekan på Lunds universitet, blivande president för organisationen Ilera som främjar forskning om arbets- och anställnings­förhållanden i hela världen.


Foto: Aline Lessner

Vad är ett gott ledarskap?

– Det är viktigt att ha en förmåga att tänka långsiktigt och att sätta höga mål för verksamheten. Ledaren behöver sedan hela tiden koppla de vardagliga besluten till de långsiktiga strategierna. För att omsätta strategierna i verksamheten och vidareutveckla den måste man lyssna till medarbetarna, inspirera och involvera dem och ha stor tilltro till deras kompetens och kreativitet. Det är viktigt att förtydliga på vilket sätt som medarbetarnas arbete bidrar till den långsiktiga planen. Medarbetarna är nyckeln till hög kvalitet, särskilt i en kunskapsorganisation som Lunds universitet. Universitetet lyder också ­under den viktiga principen om akademisk ­frihet och autonomi, och allt börjar därför med medarbetarnas drivkrafter och idéer.

– En annan viktig ledaregenskap är ett öppet sinne, och att alltid hålla utkik efter synergier och nya och intressanta uppslag.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN