Hallå där Karolina Lirón Källåker


2019-05-22 - ...hr-chef på Vinnova. Ni har uppnått höga poäng i alla tre index ? Attraktiv Arbetsgivarindex, Jämställdhetsindex och Hälsoindex och därför fått utmärkelsen Årets hållbara arbetsgivare.

Foto: Stefan Bohlin

Vad är det ni gör så bra?

-Vad kul att ni uppmärksammar detta! Vi är så glada över utnämningen då vi jobbat långsiktigt för målet att vara en attraktiv arbetsgivare med hållbara medarbetare. Sedan flera år har vi arbetat med vår värdegrund, respekt, ansvar och mod, som kompass för att tillsammans utveckla både verksamheten och varandra. Vi har till exempel samskapat vår nya vision och mission med medarbetarna, och när vi för några år sedan gick över till aktivitetsbaserat kontor använde vi samma inkluderande arbetssätt.

-Något som jag även tror är av stor vikt för detta fina resultat är att vi jobbar i små arbetsgrupper och cheferna har kontinuerliga avstämningar med sina medarbetare. Dessa samtal medför att vi kan fånga upp tidiga signaler på arbetsbelastning och stress. Vi har också ett bra samarbete med vår företagshälsovård.

Vilka faktorer har störst betydelse?

-Engagemanget hos medarbetare och chefer. Att få vara med och påverka och jobba för visionen, att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld, engagerar och gör det attraktivt att arbeta på Vinnova. Och att vi ständigt försöker leva vår värdegrund som främjar tillit och medledarskap.

Vad händer framöver?

-Vi arbetar också med att vidareutvecklas som en lärande organisation och kommer att genomföra olika kompetenssatsningar. Vi har till exempel en satsning kring artificiell intelligens, där målet är att minst 30 procent av våra medarbetare ska genomgå utbildningen ”Elements of AI” 2019.

Utmärkelsen årets hållbara arbetsgivare ges ut av Nyckeltalsinstitutet som undersöker personalekonomiska nyckeltal. Drygt 250 företag och organisationer med sammanlagt närmare 650 000 medarbetare har undersökts.

ELSA FRIZELL

JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN