"Utveckla en tydlig inre kompass"


2019-09-23 - HALLÅ DÄR. Julia Norinder, chef för hr och kommunikation på Sida ger ut idag boken Värdebaserat ledarskap. Vad är det?

Foto: Linda Swartz

Vad är värderingsbaserat ledarskap?

– Det handlar om att själv bli klar över sina värderingar och att utveckla en tydlig inre kompass för att kunna göra gott i ledarskapet och navigera i alla de etiska dilemman som ledarskap i vår tid innebär. Det handlar om att ha en äkta strävan att leva som du lär och en självkännedom och integritet som gör det möjligt. Det handlar också om en inre håll­barhet. Vi behöver helt enkelt må gott för att kunna göra gott.

– Vi behöver också förstå hur vår egen verksamhet hänger ihop med vår tids stora utmaningar och möjligheter och ständigt komma tillbaka till frågan om varför vi finns till. Sätter vi fokus på det högre syftet hittar vi fram till en djupare mening och släpper loss vår innovationskraft. Ett bra sätt att göra det på är att sätta den egna verksamheten i relation till Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN