Gdpr-säkra din analys


2018-08-07 - Gdpr-experten Karl-Fredrik Björklund, advokat på Carler samt vice ordförande på Forum för dataskydd, listar här vad man måste tänka på innan man börjar samla och analysera data.


Ta reda på om det är personuppgift eller inte

En personuppgift måste avse en identifierbar ­fysisk person. Om det går att direkt eller indirekt veta vem det är så gäller gdpr. Med indirekt ­menas om man på materialet kan förstå vem informationen gäller. Detta kan bli särskilt ­aktuellt när urvalet är litet. Det kan till exempel vara om det är en grupp på tio personer och bara en är kvinna, eller om befattningarna står med och det bara finns en expert inom något särskilt område. Bra riktmärke är att gruppen behöver vara över 20 personer för att personerna inte ska bli identifierbara.

Gör en intresseavvägning

Man får använda personuppgifter till ganska mycket om man har ett vettigt syfte och det är motiverat för organisationen att använda dem. Då krävs alltså inte samtycke. Personuppgifter om hälsa, facklig tillhörighet eller andra personliga saker är det dock mycket strängare regler kring. Rekommenderat är att göra en överenskommelse med facket att det är okej att samla in typen av data ni tänker samla in.

Okej att tidsmäta medarbetares ­aktiviteter

Att mäta hur lång tid olika arbetsuppgifter tar och dokumentera detta i en lista med namn är helt okej, enligt gdpr, och kräver inte samtycke. Aktiviteterna som mäts får då inte vara av personlig karaktär som toalettbesök och dylikt.

Samtycke

Om personen gett sitt samtycke får man använda personuppgifter. Samtycke kan dock bli problematiskt eftersom personen när som helst kan dra tillbaka det. Samtycket måste dessutom vara helt frivilligt, ­arbetstagaren får absolut inte känna sig tvingad till det. Om det framgår att medarbetaren kände sig tvingad gäller inte längre samtycket.

Håll informationen till få personer

Se till att hålla data till så få som möjligt och inte sprida den. Gör åtkomsten svår. Rekommenderat är att ha den i en krypterad mapp.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#8

LEDIGA JOBB