Från hr-chef till vd


2019-04-05 - Sara Mohammar är tillträdande vd på Apoteksgruppen. Hon ser fördelar med bakgrunden från hr och tror att förflyttningen från hr-chef till vd kommer att bli allt vanligare,

Du går från rollen som hr-chef i Apoteksgruppen till vd, vad tar du med dig från hr-rollen till din nya befattning?
-Min långa erfarenhet av att bygga hållbara team och organisationer är en tillgång. Personalarbete - och ledarskap för den delen - handlar om att se människor, förstå hur de kan bidra och hjälpa dem att lyckas genom att kommunicera och bygga äkta relationer.


Sara Mohammar

Kliver du bara på eller kommer du att komplettera med utbildning för att känna dig rustad?
-Jag tror inte att det finns en företagsledare som på riktigt kan påstå sig vara färdigutbildad inom alla områden. Apoteksgruppen har fantastiskt många kompetenta och engagerade medarbetare. Mitt uppdrag som vd är att säkerställa att denna kompetens tillvaratas i linje med affärsmålen och att den används på bästa sätt – snarare än att jag sitter på alla svaren. Min bakgrund i olika ledningsgrupper och som organisationskonsult har rustat mig för att ta steget till en vd-roll. Samtidigt är jag så klart ödmjuk inför att det finns frågor och områden som jag inte helt och fullt behärskar.


Vilka fördelar ser du med att ha en hr-bakgrund som vd?
-Att attrahera rätt människor, bygga rätt organisationsstruktur och företagskultur anses idag vara avgörande för att ett företag ska lyckas driva sina affärsstrategier. Där har en vd med hr-erfarenhet sannolikt goda chanser att lyckas. Jag tror att förflyttningen från hr-chef till vd kommer att bli allt vanligare, under förutsättning att hr-funktionen verkligen arbetar affärsnära förstås.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN