Företagskulturen
är bästa investeringen2018-04-27 - KRÖNIKÖREN. Många bolag tar sig an värdegrundsarbete med samma grace som en treåring tar på sig fingervantar. Värdeorden blir klyschiga och säger exakt samma sak som alla andra. Men det är okej att utge sig för att vara transparent ? ifall vi i nästa andetag kan beskriva hur vi menar att vi är det. Det skriver Linus Jonkman och menar att allt handlar om att kunna backa upp sina ord.


Lösningen på alla problem som ett bolag kan möta är enligt vissa (vattenkammade ekonomer) en enda sak: intäkter. Jag vet ett ytterligare svar: kultur. Enligt en studie av DeLoitte värderar mer än 95 procent av oss nämligen kultur högre än kompensation. ”Står vi inte för något så faller vi för allt”, sa Malcolm X. Alla som någon gång jobbat på ett bolag med en levande värdegrund förstår vad han menade. Men tricket är inte att skriva ut en värdegrund på glättat papper. Tricket är att ge den liv på riktigt så att den kan bli navet för företagskulturen.

Många bolag tar sig an värdegrundsarbete med samma grace som en treåring tar på sig fingervantar. Värdeorden blir klyschiga och säger exakt samma sak som alla andra. Men det är okej att utge sig för att vara transparent – ifall vi i nästa andetag kan beskriva hur vi menar att vi är det. Allt handlar om att kunna backa upp sina ord.

Få saker är mer ovärdigt än en vuxen man i trekvartsbyxor. Bolag som frontar värdeord som inte efterlevs av ledningen är dock värre. Jag minns bolaget som införde värderingen ”sparsamhet”. Det innebar bland annat slut på resor i business class.

Detta gällde dock inte vd:n som glatt fortsatte att resa första klass. Eftersom inget i universum är mer kreativt än en människa som inte vill lyda order fann medarbetarna diverse kryphål som gjorde att de kunde åka business class på pin kiv, som att boka biljetter jättesent exempelvis så att bara business class fanns kvar.

Det är lätt att stå för en värdegrund som i realiteten inte innebär några eftergifter. En värdegrund får en puls först när den leder till obe-kväma beslut. Att en chef sägs upp på grund av att denna agerat i konflikt med värdegrunden är ett sammanhang som förvisso är obekvämt, men som samtidigt kan skapa trovärdighet åt planscherna i receptionen.

Kraften i en värdegrund som lever är enorm. Den skapar samhörighet, engagemang och energi. Men kulturen måste alltid vara något som ledningen till fullo tror på och efterlever.

Behöver kulturen verkligen skrivas ner? Räcker det inte med sunt förnuft? Jag hjälper företag att hitta sin egen unika röst kring hur de beskriver sin kultur. Jag brukar skriva ner detta i någon form av dokument, vanligtvis en kulturbok.

Då och då undras det om kultur verkligen måste skrivas ner. ”Räcker det inte med att alla använder sitt sunda förnuft?” Det finns förvisso gott om den varan. Inget tycks så jämnt fördelat som sunt förnuft – alla upplever att de fått tillräckligt mycket av det. Dessvärre är den relativ till kulturen. Av den anledningen kan nepotism vara negativt i ett land som vårt men en dygd i andra nationer. Av samma anledning kan inte sunt förnuft anses ersätta en uttryckt och klart definierad värdegrund i en organisation.

Fem anledningar att skapa en tydlig företagskultur:

1. Det vi kallar varumärke är egentligen bara en fördröjd version av kulturen.

2. Kulturen är en kombination av vad alla medarbetare anser är kulturen. Att skriva ner den blir därför något av ett moraliskt kontrakt mellan alla.

3. Vare sig den är uttalad eller inte så existerar kultur i ett bolag. Problemet med när den inte är uttalad är att den kan skilja sig mycket åt och att den i vissa fall kan vara direkt kontraproduktiv till affärsmålen.

4. Kulturen är en gemensam vägkarta över hur vi agerar internt och externt, en handskakning med alla delar av organisationen. Den vägleder beslut. En stark kultur innebär därför att det inte blir ledning vs anställda, utan att alla är på samma sida.

5. Titta på topplistorna av populära arbetsplatser: dagens drömarbetsgivare kännetecknas inte av att de betalar de högsta lönerna, utan snarare av att de behandlar människor på det bästa sättet.

Den som vill skapa starkt engagemang i ett företag kan aldrig nå fram utan att först skapa en stark kultur. Kulturen bör aldrig behandlas som cementerad eller färdig. Det bästa sättet att bevara kulturen är att fortsätta utveckla den, att släppa nya versioner av den då och då, som om den vore mjukvara.

Min upplevelse är att inget är en bättre investering i ett bolag än kulturen.

LINUS JONKMAN

Personalchef, författare och föreläsare.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN
#5