Digitala möten tvättar bort härskartekniker


2020-11-23 - GÄSTKRÖNIKA. Den snabba acceptansen av digitala möten har gjort det möjligt att bryta traditionellt maktspråk och skapat bättre förutsättningar för jämställdhet, där kompetens, insikt och erfarenhet väger tyngre än kön. Det skriver vår gästkrönikör Peter Näslund på advokatbyrån DLA Piper.

I mer än nio månader har världen härjats av en pandemi som på många sätt förändrat vårt sätt att arbeta. Vi jobbar hemifrån, kommunicerar digitalt och håller möten genom verktyg som Zoom och Teams. Jag hör många som reflekterar över hur skönt det är att slippa onödiga fysiska möten med tillhörande resor och tidsödande förflyttningar. Men det har också blivit tydligare än någonsin att de fysiska mötena är nödvändiga. Den dynamik, de nyanser och inte minst den inspiration som uppstår i det fysiska mötet är svår att återskapa när vi bara umgås digitalt. Samtidigt tror jag att det just är avsaknaden av dessa nyanser som gör att de digitala mötena blivit mer jämställda.


Peter Näslund, pressbild.

I vart fall tycker jag mig se att förutsättningarna har ökat för att vi ska agera mer jämställt. Gamla, delvis omedvetna, härskartekniker för att dominera och förminska har mer eller mindre försvunnit i det digitala mötet. Ni vet: det börjar redan med samlingen innan mötet. Männen sluter sig ofta i klunga och skrattar högt och belåtet åt helgens jakt, segling och bastu efter den goda middagen. Eller fotbollsmatchen som fick ett så spännande avslut som bara en mycket intresserad person kan ta del av. Allt sådant småsnack och olika ”ordensstrukturer” har svårt att fungera i det uppkopplade mötet. Istället inskränker sig många gånger den sociala interaktionen i ett digitalt möte till några korta frågor om hur alla mår. Mötet inleds alltså på ett mer jämställt plan där ingen på förhand har exkluderats bara för att man inte var med på gårdagens middag eller såg den viktiga matchen.

Inte heller klädseln, sminket eller frisyren har längre någon större inverkan på mötet. Alla ser lika bra eller dåliga ut på videolänken med en bildvinkel snett nerifrån, och det finns inte mycket utrymme att enskilt kommentera några yttre attribut.

När mötet börjar sitter alla på exakt samma sätt, det vill säga uppkopplade framför skärmen. Det finns ingen rumslig hierarki eller outtalad placering som man av gammal hävd måste följa. Inte heller behöver man känna sig underlägsen för att någon är 195 cm och väger dubbelt så mycket som en själv. Mannens ofta större fysiska gestalt har under lång tid varit en härskarfaktor som följt med in i mötesrummen. På samma sätt har mannens bullrande och ofta starkare röst gett honom möjlighet att dominera ett möte framför en mer försynt och kanske röstsvagare stämma. Det digitala mötet jämnar helt enkelt ut dessa faktorer och skapar förutsättningar för en mer jämställd interaktion.

Min observation är att vi genom de digitala mötena blivit av med många av de gamla härskartekniker som tyvärr ofta varit männens signum. Vi kan numera delta på mer jämlika villkor och det är innehållet i det som sägs som tar plats utan alltför mycket yttre påverkan.

Hur vi agerar under möten är bara en av många pusselbitar för att få till jämställda organisationer. Det är vanligen just i möten som härskartekniker utövas på sätt som bidrar till att individer inte blir eller känner sig inkluderade. Det är förstås inte självklart att denna beteendeförändring sitter kvar när vi drar igång fysiska möten igen, men min förhoppning är att vi alla tar chansen att skapa mer jämställda möten. Låt oss därför försöka att ta med oss våra nya goda vanor från de uppkopplade mötena till de klassiska konferensrummen.

PETER NÄSLUND

Delägare och Country Managing Partner på advokatbyrån DLA Piper


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN

Fem diskussionsfrågor som bygger framtidens arbetsplats

KULTUR. Arbetsplatsen är död. Länge leve den. Så skriver den amerikanska vd-sajten Chief Executive och listar fem diskussionsfrågor för samtalet om hur arbetsplatsen kan utvecklas för att leva upp till framtidens krav och samtidigt bli en magnet för morgondagens bästa medarbetare.