"Placera en CLO i ledningen"


2020-09-01 - DEBATT. Kompetensutveckling har blivit en strategisk konkurrensfaktor och för att klara den omställning som krävs måste svenska företag ha en Chief Learning Officer, CLO, i ledningsgruppen. Det skriver Henrik Friman, vd IHM Business School och Anders Kinding, ledarskapskonsult och författare.

Anders Kinding och Henrik Friman.

Den fjärde industriella revolutionen med automation, AI och maskininlärning tar över många rutinarbetsuppgifter som fram till nu utförts av människor. Det har länge stått klart att arbetskraft och näringsliv kontinuerligt behöver vidareutvecklas för att möta denna utveckling.

Nu har Corona-pandemin lagt ytterligare bränsle på trenden genom att ställa om stora delar av de den globala marknaden. Miljarder människor arbetar idag hemifrån, onlineförsäljningen har gått i taket och i Sverige känner alla någon som blivit korttidspermitterad.

Begrepp som kompetenslyft, omställning och re-skilling pekar alla mot en gemensam lösning på situationen - medarbetare och chefer ska ta sig vidare genom att komplettera sina kunskaper och vidareutveckla nya kompetenser. En undersökning av 900 utbildningsansvariga som gjordes av LinkedIn i maj 2020 visar att 64 procent anser att omskolning av den befintliga arbetsstyrkan har blivit ännu viktigare nu än före pandemin.

Även om de flesta inser behovet av ny kompetens, så är fortfarande många verksamheter vilsna rörande hur sådan process ska gå till. Vilka initiativ är det som verkligen leder till reella förändringar i önskad riktning?

En ny C-suite

Utvecklingen leder nu fram en ny aktör in i företagsledningarna – CLO, Chief Learning Officer, den högst ansvarige för att företagets kompetensutveckling verkligen leder till de önskade affärsmålen. En CLO har företagets övergripande ansvar för att alla utbildningsinitiativ ger de önskade effekterna. Dessa effekter måste kunna synliggöras och utvärderas löpande så ett ständigt relevant lärande sker.

För att lyckas som CLO behöver man ha passion för lärande och kunna skapa förutsättningar för lärande, både hos andra och sig själv. Det räcker inte med att passivt observera lärandeprocessen utan man måste aktivt söka ny kunskap som kan komma att bli avgörande för det företag man jobbar för.

Det är samtidigt viktigt att understryka att ansvaret för lärandet främst ligger hos den enskilde medarbetaren. En CLO tar inte över dennes ansvar - uppgiften är istället att skapa förutsättningarna för att företagets kompetensutveckling sker i önskad riktning.

Lärande har länge haft en viktig roll att spela i företagens strategier, men det har blivit än tydligare nu när pandemin rubbat hela världsmarknaden. Det är inte konstigt att behovet av CLO plötsligt har blivit en fråga för den allra högsta ledningen. Ska företag kunna hänga med och leda utvecklingen i sin bransch, så är medarbetarnas kompetens avgörande.

Med detta i åtanke bör ledningsgrupperna i alla svenska företag att sätta sig ner och fundera över denna fråga:

– Vilken skillnad skulle en ansvarsposition med fullt fokus på kompetensutveckling, en CLO, skapa i vår organisation?

Svaret kan komma att få stor betydelse för enskilda företag, men även för svenskt näringsliv i stort.

HENRIK FRIMAN

vd IHM Business School

ANDERS KINDING

ledarskapskonsult och författare


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN

Fem diskussionsfrågor som bygger framtidens arbetsplats

KULTUR. Arbetsplatsen är död. Länge leve den. Så skriver den amerikanska vd-sajten Chief Executive och listar fem diskussionsfrågor för samtalet om hur arbetsplatsen kan utvecklas för att leva upp till framtidens krav och samtidigt bli en magnet för morgondagens bästa medarbetare.