Debatt: Bryt ensamheten bland inflyttade talanger


2019-10-01 - Näst Australien är Sverige världens mest attraktiva land att flytta till för att arbeta. Samtidigt rankas vi bland de sämsta i klassen vad gäller "ease of settling", det vill säga hur lätt det är att komma in i sin nya samhällsvardag. Det skriver debattören Christian Altenius.

Det är en ekvation som inte går ihop, och som innebär att vi riskerar att tappa de talanger vi lyckas attrahera. OECDs:s nyligen utgivna rapport som visar på Sverige som ett attraktivt land att arbeta i gladde säkert många. Den internationella konkurrensen om kompetensen och talangerna hårdnar, och Sverige står sig väl genom att erbjuda livskvalitet, delaktighet, bra arbetsmiljö och goda familjevillkor.

Samtidigt visar Expat Insider, en årlig undersökning som genomförs av organisationen Inter Nations, att Sverige hamnar i det absoluta bottenskiktet av det som kallas ”ease of settling”, det vill säga hur lätt eller svårt det är att komma in i sin nya samhällsvardag. Inflyttade kommer inte in i nödvändiga sociala sammanhang, drabbas av otrivsel och väljer många gånger att flytta härifrån. Kontrasten mellan vår förmåga att attrahera och behålla ­talangerna ter sig oerhört skarp. Här ligger Sverige riktigt illa till.

Vi måste hitta nycklarna till att behålla kompetensen genom att bli lika duktiga på ”ease of settling” som vi är på att attrahera.

I annat fall är risken överhängande att den kompetens vi lockat upplever en svensk samhällsvardag som inte stämmer överens med den bild som fick dem att flytta hit och i förlängningen väljer att lämna landet.

Kompetensförsörjningsfrågan ­betraktas ofta som vårt lands enskilt största tillväxthinder, något vi möter upp genom att satsa på att attrahera talang och kompetens. Men det är ­uppenbarligen inte attraktion vi ­behöver lägga vårt fokus på. Vi tillhör redan den absoluta världstoppen vad gäller attraktionskraft. Det ska vi ­naturligtvis förvalta, men med det ”gap” som tycks finnas måste vi börja tänka om och i stället lägga en del av all den kraft vi nu lägger på att attrahera, på att i stället fokusera på vår förmåga att få kompetensen att vilja stanna.

Det är dags att ”ease of settling” tar sin givna plats i kompetensförsörjningsfrågan. Vi måste gå till botten med vad det är som gör det så svårt att komma in i den svenska samhällsvardagen.

En nyckel står tveklöst att finna i den direkta kopplingen till en av ­våra snabbast växande samhälls­utmaningar, nämligen ensamhet och social isolering.


Christian Altenius. Foto: Privat.

Inte minst det faktum att ensamhet är något som snabbt kan bli till en realitet för alla, vid exempelvis en flytt.

Att Sverige utmärker sig som ett land där det upplevs som så mycket svårare att komma in i de sociala sammanhangen, till den grad att det påverkar inte bara individen utan viktiga funktioner i vårt samhälle, som kompetensförsörjning och i förlängningen därmed också vår tillväxt, är alarmerande. Här har vi ett gemensamt ­ansvar för att i grunden förändra, för att inte säga revolutionera, vår syn på ensamhet och betydelsen av goda sociala sammanhang. Bara att säga ”Hej!” till en granne eller ta en fika på stan med den nyinflyttade kollegan kan göra stor skillnad.

Låt oss tillsammans skapa ett Sverige som inte bara är lika attraktivt att flytta till som det är i dag, utan där vi är lika bra på att behålla kompetensen genom att måna om goda sociala sammanhang.

CHRISTIAN ALTENIUS, Altenius Social Innovation.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN