De vill ha en standard för föräldrar i arbetslivet 


2019-10-02 - Tiden är mogen för att lyfta frågan om balans i livet ett steg till. Det anser de arbetsgivare som nu står i startgropen för att ta fram en standard för föräldrar i arbetslivet.

I september träffades flera arbetsgivare hos SIS, Svenska institutet för standarder, för att öppna upp frågan om en ny standard för föräldrar i arbetslivet, med start i Sverige.

Initiativtagare är bland andra Tiina Bruno, som driver företaget Föräldrasmart och hennes samarbetspartner Whydentify. Tiina Bruno har i över ett decennium arbetat för att lyfta fram föräldraskap som en tillgång i arbetslivet.


Tiina Bruno. Foto: Pressbild.

Tillsammans med SIS och med stöd från Vinnova har de gjort förstudien "Föräldrar i arbetslivet - en genomförbarhetsstudie om ett standardiserat föräldrainkluderande arbetssätt".

Studien belyser bland annat vad svenska arbetsgivare gör för föräldrar i arbetslivet idag, med fokus på formellt och informellt stöd. Det kan vara att ge möjlighet till distansarbete och flextider, ha goda rutiner vid föräldraledighet, erbjuda anpassade förmåner så som städ- eller läxhjälp men även att arbeta med ledarattityder och förebilder. En koppling till ledarskap, hälsa, motivation och engagemang visar att arbetsgivarna tjänar på insatserna.

- De allra flesta arbetsgivare gör mer än lagen kräver, 57 procent enligt vår studie. Men bara 13 procent har området högt på agendan, arbetar medvetet med det och kommunicerar det externt. Få uppmärksammar den värdefulla kompetens föräldrar utvecklar, till nytta även på jobbet. Så det går att göra mer på många håll, och effekterna kan bli stora, från attraktion till ökad hälsa, säger Tiina Bruno.

Internationellt ses Sverige som ett föregångsland för föräldrar i arbetslivet, enligt Tiina Bruno som möter ett allt större intresse från utlandet. Både arbetsgivare och FN efterfrågar inspiration och riktlinjer från Sverige, för vidare utveckling internationellt.


Niclas Lamberg. Foto: Pressbild.


Flera arbetsgivare och fackliga organisationer vill hitta de bästa lösningarna för ett hållbart arbetsliv för både föräldrar och övriga medarbetare. Initiativtagarna ser standarden som en naturlig partsgemensam fråga. De vill engagera såväl privat som offentlig och statlig sektor, olika branscher samt representanter från arbetsmarknadens parter. SIS går snart ut med inbjudan till ett öppet intressentmöte senare i höst, för information om hur och med vilka en standard ska tas fram. Det ges möjlighet att engagera sig på olika nivåer i arbetet och finns plats för många.

Niclas Lamberg, hr-direktör på Trafikverket ser positivt på att delta i standardarbetet.

- Vi gör många bra saker på det här området. Vi har ett högt och bra uttag av föräldradagar och vi har en kultur som uppmuntrar det. Jag vill förpacka det här arbetet på ett bra sätt för den interna och externa marknadsföringen. Vi är beredda att köra, bara vi får veta ambitionsnivå och tempo.

Även Helena Sjöberg, hr-direktör på Microsoft, är intresserad och vill gärna se resultat snart.


Helena Sjöberg. Foto: Pressbild.

- Vi vill väldigt gärna vara med och bidra på det sätt vi kan och jag ser både hur vi internt på Microsoft kan säkerställa processer och skapa större medvetenhet men också globalt inom vårt bolag. Vi kan bidra till att Sveriges goda exempel får fäste internationellt. Det är viktigt att vi förstår vilka kompetenser vi kan bidra med i ett arbete kring standarder samt hur tidslinjen ser ut för att orka genomföra ett bra och framgångsrikt arbete med övriga intressenter.

En standard för föräldrar i arbetslivet kommer enligt intressenterna alla till gagn, inte bara de med barn.

- Det handlar om balans i livet oavsett om du har barn eller inte. En vägledande standard ger en tydlighet kring ett av flera viktiga områden för att nå ett hållbart och inkluderande arbetsliv, säger Tiina Bruno.

JENNIE JENSEN

Om standarder

En standard är en gemensam lösning på återkommande problem eller identifierade behov. Syftet är att skapa enhetliga och transparenta rutiner. Standarder är inte tvingande, utan frivilliga.

Det finns flera standarder inom hr-området på svenska och som handlar bland annat om social hållbarhet, arbetmiljö rekrytering och urval.


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN