De tar fram en hr-märkning för hållbara medarbetare


2019-04-09 - Ett manifest och en märkning för hållbarhet där medarbetaren står i centrum. Det är en av idéerna från ett hr-labb arrangerat av den ideella hr-föreningen HR the Real Deal.

Det var i förra veckan som åtta hr-experter från bland annat Google, Rusta och Spotify samlades för att laborera. Syftet med hr-labbet är att skapa ett sammanhang för lärande som bidrar till att göra hr-jobbet enklare genom att pröva tankar och ta fram konkreta idéer. Den här gången var hållbarhet fokusområde.

Labbdeltagarna kommer att träffas igen för att arbeta fram ett hr-manifest som kopplas till "Sustainable People", det vill säga hållbarhet ur ett medarbetarperspektiv. Tanken är att företag och organisationer ska kunna använda en hr-stämpel eller certifiering utifrån kriterier som bidrar till utveckling av individ, organisation och samhälle. Märkningen kommer utgå ifrån en tiopunktslista på organisations-, team- och individnivå.

- Företag måste ha ett tydligt fokus och uttala hur de vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Först då får man med sig hela affären genom medarbetarna. Finns det inte är det svårt att få det tydliga engagemang som skapar hållbara och stolta medarbetare. När engagemanget finns kan företaget få tillbaka i form av affärsutveckling, nya kunder och nya medarbetare, säger Sofia Brax, hr- och hållbarhetschef på Collector Bank, som modererade hr-labbet.

Andra idéer som föddes i labbet är att utveckla en kollegial bonus där medarbetare får belöna goda exempel i organisationen, liksom att skapa förutsättningar för crowd sourcing inom organisationen. Det senare handlar om att göra det möjligt och synligt att skicka in idéer och få feedback i form av till exempel likes. Hur många likes en idé genererar skulle kunna avgöra om företaget ska agera på förslaget.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN