Dålig kunskap om psykosocial arbetsmiljö


2019-03-19 - RAPPORT. Var tionde arbetsplats bedriver inte något systematiskt arbetsmiljöarbete. Det visar fackförundet Unionens Arbetsmiljöbarometer som presenteras i dag. "Det är alarmerande. De flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala. Arbetsgivare måste förbättra sin kunskap", säger Martin Linder ordförande i Unionen.

Vart tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskaper om riskerna i den psykosociala arbetsmiljön är dåliga eller mycket dåliga. Det framkommer i Unionens Arbetsmiljöbarometer, en årlig undersökning där Unionens arbetsmiljöombud svarat på frågor om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats.

– Den psykiska ohälsan är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Chefer och arbetsledare måste arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder ordförande i Unionen i ett pressmeddelande.

Det område som arbetsmiljöombuden lyfter fram som det särklass viktigaste området att jobba med är stress och arbetsbelastning. Samtidigt visar Arbetsmiljöbarometer att det på var tionde arbetsplats inte bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete över huvud taget.

– Det är oroväckande. För att komma tillrätta med stress och ohälsa måste arbetsgivaren jobba proaktivt med den psykosociala arbetsmiljön innan medarbetarna bli sjuka. Framförallt är det viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Martin Linder.

Om Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern är en årlig undersökning där Unionens 6967 arbetsmiljöombud tillfrågats om hur de bedömer arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet på sin arbetsplats. 2497 arbetsmiljöombud svarade på undersökningen, svarsfrekvens 36 procent. Undersökningen genomfördes i oktober år 2018.

Läs hela rapporten här.

ELSA FRIZELL


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN