Bidra till medarbetarnas sociala sammanhang och behåll talangerna

 


2019-03-22 - Hallå där Christian Altenius som tror att arbetsgivare kan lyckas behålla fler medarbetare om de engagerar sig i att ge förutsättningar för ett starkare socialt sammanhang lokalt.

Du lyfter fram frågan om socialt sammanhang utanför jobbet som en del i att lösa kompetensförsörjningen. Berätta hur du tänker!

- Tillgången till kompetens och arbetskraft räknas som vår största tillväxtutmaning. Arbetsgivarnas respons är att satsa på att attrahera personal. Ofta sker det med ett utifrån-perspektiv och många använder liknande koncept som alla andra. Det jag ser är att en avgörande faktor för att välja att flytta till en ny plats är vilka sociala kopplingar du har eller kan skapa på plats. Utan att ha tidigare koppling så tvekar man. Är det svårt för individen att komma in i ett socialt sammanhang kan det bli svårt att behålla den nya medarbetaren. Arbetsgivare och kommuner måste underlätta för människor att komma in i sitt nya sociala sammanhang. Då kommer man kunna skaffa sig en konkurrensfördel i kampen om talanger.


Foto: Privat.

Är det arbetsgivarens ansvar att medarbetarna ska ha ett socialt sammanhang utanför arbetet?

- Det handlar om att engagera sig som arbetsgivare även om ansvaret vilar på individen. Arbetsgivare engagerar sig på olika sätt för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön och där ingår också det sociala sammanhanget. Social otrivsel och ofrivillig ensamhet är en stor riskfaktor. Man kan se på det på samma sätt som friskvårdsbidraget: att arbetsgivaren ger förutsättningar för medarbetarens eget ansvar för hälsan.

Hur kan arbetsgivare arbeta konkret för att underlätta medarbetarnas sociala nätverksbygge i närmiljön?

- För det första handlar det om att visa upp vilka sociala plattformar och aktiviteter som finns. Sedan behöver arbetsgivare fundera på hur de kan stötta medarbetarna i det här, till exempel genom att finansiera medlemskap i sociala plattformar på samma sätt som man gör med friskvårdsbidraget. Dessutom behöver arbetsgivare engagera sig i destinations- och platsutvecklingen i de kommuner och regioner de befinner sig.

Christian Altenius grundade aktivitetssajten Citypolarna för 13 år sedan för att underlätta för människor att hitta nya sociala sammanhang till exempel vid en flytt till ny ort. Idag är han verksam som social entreprenör vid Altenius Social Innovation och hjälper kommuner och näringsliv att utveckla sin sociala attraktionskraft och konkurrensfördelar när det gäller kompetensförsörjning

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN