”Att jobba som linjechef är ­kanske det roligaste jag gjort”


2018-12-13 - Att kliva ur hr-kostymen och leda affär och team är bland det roligaste Anna Kempe gjort. Hon tycker att fler hr-specialister ska våga ta andra karriärvägar. Att jobba som linjechef kan till exempel ge en viktig energiinjektion och goda lärdomar för framtida hr-uppdrag.


Du vill gärna slå ett slag för att hr-folk ska pröva på rollen som linjechef. Berätta hur du tänker.

– Vi är många inom hr som har riktigt bra förutsättningar att vara goda ledare. Vi coachar ledare dagligdags i att leda sina team och medarbetare. Jag tycker att det var otroligt lärorikt och stärkande att arbeta som chef med resultatansvar under några år. Att använda hela verktygslådan, allt vi inom hr kan om ledarskap, team och engagemang och få se hur det ger ­effekt på sista raden.

Kan du ge något exempel?

– Att själv få arbeta med performance development – renodla roller och ansvar, låta medarbetare formulera egna mål, coacha mot både resultatmål och utvecklingsmål, diskutera motivationsfrågor och ge mycket ­positiv feedback. Ur ett rent hr-perspektiv är det förstås lärorikt att ta några kliv i ”kundernas skor”, och själv få uppleva hur det är att ­arbeta med hr-processerna, och vilka som är enkla ­eller svåra att göra till ”sina egna”. En superkrånglig introduktionsprocess till exempel, eller en ­intern arbetsmarknad som inte fungerar så bra som den borde.

Vilka erfarenheter från linjechefsrollen har du särskild nytta av i dag?

– Det är många, men en viktig insikt är att verksamhetens ledare och sär­skilt mellanchefer borde betraktas som en ännu viktigare målgrupp för hr-agendan. Hr borde proaktivt ta reda på var det gnisslar i chefens vardag och ägna tid åt att sålla bort gruset.

Vad kan det vara?

– Att kalla chefer till en obligatorisk arbetsmiljöutbildning utan att det finns forum där chefens egen arbetsmiljö diskuteras. Ett exempel på hur vi ställer många och tuffa krav på chefer utan att säkerställa rätt förutsättningar. Att överhuvudtaget använda ordet obligatoriskt i kommunikation, vilket jag gjort massor av gånger, tycker jag man ska tänka till en extra gång kring.

Vad har du mer tagit med dig för insikter?

– Det finns en enorm potential i att ta tillvara flow där det finns i verksamheten. Att lyfta chefer som lyckas riktigt bra, sprida deras framgångsrecept och utmana dem att ta nästa steg med sina team. Exempelvis att med stöd av pulsmätningen lyfta fram duktiga ­ledare och låta dem, eller deras team, berätta om sitt sätt att leda och arbeta. Samla duktiga ledare och låt dem ­inspireras av varandra, och se till att de sätter nya mål för sina team och sin egen personliga utveckling.

Vad hindrar hr att göra det?

– Hr fastnar lätt i städjobb, och i att åtgärda problem som till exempel ”Vilka fick sämst resultat i sitt ledar­index, och vad gör vi åt det?”. Det är också viktigt, men en bättre balans mellan att åtgärda det som är trasigt och lyfta det som redan fungerar skulle vara intressant. Arbeta mer styrkebaserat. Jag har träffat många chefer som drar sig för att vara raka, konfrontera med­arbetare eller team med beteenden som inte är önskvärda. Men det kan inte vara någon annans ansvar än chefens att ta tag i. Här måste hr träna och stötta, men inte ta över.

Varför sökte du dig till ditt ­nuvarande jobb?

– Jag är konsult sedan ett år tillbaka, och det valde jag för att variation tilltalar mig, jag är nyfiken på mycket och blir snabbt engagerad. Frihet och självbestämmande värderar jag också högt, liksom att arbeta med uppdrag som har en tonvikt på utveckling.

Vad är det viktigaste du har på ditt bord just nu?

– Sedan början på året arbetar jag som konsult inom talent management och våra kunder söker mycket stöd i att tänka nytt kring sin organisation och sin kultur. Det är både ­spännande och viktigt, för det innebär ofta en förflyttning mot mer mänskliga organisationer, med bland annat mer tillit, samarbete, feedback och autonomi.

Anna Kempes karriär i korthet:

1997 – Ströläste universitetskatalogen efter jag snubblat på målsnöret för juristlinjen och fastnade för PAO. Vad glad jag är att jag snubblade till där!

2001 – Började på Unilever och fick en käftsmäll av min egen prestationsångest. Så tacksam för att det skedde tidigt i min karriär. Jag hade en fantastisk coachande chef, som såg potential i mig och utmanade mig rejält.

2009 – Arbetade i ett fantastiskt stöttande och högpresterande hr-team under några förändringsintensiva är på Statoil. Fortfarande idag det tydligaste ”nivå 4-team” (i Susan Wheelan-termer) jag arbetat i, ett team som verkligen bidrog till varandras framgång!

2014 – Klev in i ett uppdrag som jag efteråt kallar min period som Happy Manager för det blev mitt viktigaste bidrag där!

2015 – Blev affärsområdeschef på Edge HR - på leverantörssidan av hr. Jag fick kombinera hr, kommunikation, marknad och ledarskap och stormtrivdes med att få utforska nya områden: vara chef, driva affär, bygga team och den direkta återkopplingen på arbetet som resultatansvar i det lilla bolaget möjliggör.

2018 - Påbörjat livet som konsult. Spännande, utmanande och väldigt lärorikt!

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN