450 felaktiga utdrag ur belastningsregistret


2020-02-26 - Hundratals felaktiga utdrag ur belastningsregistret har skickats från polisen. Nu utreder Datainspektionen händelsen. - Det är allvarligt, säger Linda Olander, jurist på Datainspektionen.

De 450 felaktiga utdragen har innehållit för få eller för många uppgifter. De skickades ut mellan den 19 november 2019 och den 13 januari 2020.

Arbetsgivare inom bland annat skola och förskola, och på hvb-hem och lss-boenden, har rätt att kräva utdrag ur belastningsregistret för de som söker jobb hos dem.

Att fel uppgifter skickas kan få konsekvenser för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

– En person som söker jobb kan nekas anställning på grund av brotten i registret, och då är det viktigt att det är korrekta uppgifter som framgår. Det kan också vara så att det inte framgår saker i registerutdraget som hade varit viktigt för arbetsgivaren att få reda på, säger Linda Olander.

Polisen har själv anmält händelsen som en personuppgiftsincident och Datainspektionen har nu beslutat att inleda en granskning.

– Det jag gör nu är att jag begär fler uppgifter från polisen, så att jag får reda på vad som har hänt och vad de har gjort för att åtgärda problemet, så att det inte ska inträffa igen, säger Linda Olander.

En tillsyn av Datainspektionen kan leda bland annat leda till en sanktionsavgift eller reprimander.

– När vi har fått in materialet från polisen får vi titta på vad det kan leda till, säger Linda Olander.

Ett byte av it-plattform ska vara orsaken till de felaktiga utdragen. Den 14 januari stoppades alla utskick, men efter att felet åtgärdats har arbetet med att producera registerutdrag satt igång igen.

Personerna som fått felaktiga utdrag skickade till sig har kontaktats, enligt polisen.

TT


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN