12 råd från hr- och hållbarhetsexperterna


2019-05-06 - Gör hållbarhet till en del av verksamhetens existensberättigande och se till att hela ledningen delar övertygelsen om vikten av hållbarhet innan du tar på dig ansvaret. Det är några av råden från hr- och hållbarhetsexperterna som vi har -talat med: Lisa Wiklund, Innerwell Consulting, Karin Koritz Russberg, Semcon, Sofia Brax, Collector Bank, och Åsa Brunzell, Stadium.

1. Se till att resten av ledningen och styrelsen delar ambitionen för hållbarhetsarbetet. Utan allas engagemang blir arbetet svårt.

2. Se till att hållbarhet är en del av affären. Håll­barhet måste ­vävas in i er ­vision och mission och ­synas i det dagliga ­arbetet.

3. Sätt mål som är tydliga och personliga för med­arbetarna, så att de förstår hur deras insatser gör skillnad. Följ upp och utvärdera hållbarhetsarbetet genom att se hur ni lever upp till målen.

4. Ta fram en struktur för hur ni ska jobba med hållbarhets­frågorna. Alla initiativ är bättre än inga.

5. Bygg en utforskande och upp­muntrande kultur kring frågorna etik och ­ansvarstagande inom företaget. Till exempel ­genom forum för att lyfta etiska frågor, ansvarstagande och hantera dilemman. Gör det inom organisationen och tillsammans med kunder, leverantörer och samhällsaktörer.

6. Rygga inte för att lyfta er utvecklings­potential. För att bli verkligt hållbara ­behövs en kultur där man får komma med förslag på förbättringar.

7. Hållbarhet är ingen enmansshow. Samarbeta med dina kolleger inom kommunikation och marknad för att se till att hållbarhetsbudskapet förpackas så att det är trovärdigt och glasklart.

8. Använd hållbarhet i kommunikationen med framtida medarbetare. Berätta hur ni arbetar med hållbarhet. Låt medarbetarnas stolthet över ert hållbarhetsarbete synas. Vad ­säger ni på ­karriärsidan? Vad säger ni i era ­sociala kanaler – och framför allt – vad säger era med­arbetare till bekantskapskretsen? Om ert håll­barhets­arbete är ­tro­värdigt kommer stoltheten att lyfta ert varumärke.

9. Ta höjd för risker på kort och lång sikt: Utgå ifrån frågan 'Vad händer om…?' och måla upp alla tänkbara scenarier. Hur skulle dessa påverka er organisation? Inte bara materiellt utan även psykologiskt. Vilka konflikter kan tänkas uppstå? Ju bättre bild av vad som skulle ­kunna hända, desto bättre kan ni rusta er för det oväntade.

10. Erbjud verktyg för god hälsa och prestations­förmåga. Vad erbjuder ni som arbetsgivare i dag för att era medarbetare ska kunna må bra och prestera på lång sikt? Är dessa erbjudanden kända internt? Behöver ni komplettera med någonting för att rusta organisationen för att bli verkligt hållbar?

11. Rusta för och kräv ett hållbart ­ledarskap. ­Ledarskap spelar en ­viktig roll i att skapa en hållbar ­organisation. Hr behöver vara med och definiera ledarkriterier som ­bidrar till hållbarhet.

12. Bygg in hållbarhet i den lärande organisationen. Se till att hållbarhetsaspekten finns med i ert utbildningsutbud och ­utvecklingsarbete. Gör frågan levande genom att lyfta den i alla sammanhang där med­arbetare och ledare kommunicerar, samarbetar och fattar ­beslut. Sök och dela kunskap även externt. Hållbarhet är ett ämne vi behöver ­kunskapsdela och samarbeta kring oavsett bransch och företag.

JENNIE JENSEN


JUST NU PÅ FÖRSTA SIDAN