Motivationsexperten: Så skapar du engagemang hos dina medarbetare
Ledarskap 27 Feb 2023 kl: 12:51

Motivationsexperten: Så skapar du engagemang hos dina medarbetare

Vi lever just nu i en osäker tid och allt fler företag tvingas göra nedskärningar av olika slag och många anställda oroar sig över framtiden. Energinivån kan vara låg och engagemanget likaså. Du kanske känner igen dig. Hur vänder vi trenden? Motivationsexperten Maria Geijer på Morot & Co med sig av sex tips som får dina anställda att känna sig sedda och värdefulla på arbetsplatsen.


Skapa en vi-känsla

Väldigt många pratar om vikten av att ha en sammansvetsad grupp som arbetar tillsammans – och
det är så viktigt. Samlas kring ert och företagets syfte, sätt tydliga mål tillsammans och arbeta mot
dem. Att ta sig an en utmaning ihop skapar sammanhållning, motståndskraft när det känns svårt och
starkare glädje när ni lyckas. Teamwork makes the dream work!

Psykologisk trygghet

Med studier från bland annat Google har begreppet “psykologisk trygghet” blivit allt vanligare när vi
pratar om vad som får anställda att trivas och växa på arbetsplatsen. Grundstenen är att de ska
kunna vara sig själva och att organisationen upplevs ha högt i tak så att alla kan känna sig trygga i att
ställa frågor och diskutera i ett öppet klimat. Detta främjar kreativitet och innovation på arbetsplatsen! Du som chef spelar en nyckelroll för att främja psykologisk trygghet genom att själv våga vara den du är och visa dig sårbar.

Personliga relationer

Skapa en mer personlig, men professionell, relation till dina anställda. Här gäller det att vara lyhörd
och uppmärksam. Låt dig själv ta ett break från arbetet och umgås med de anställda.

Visa att du ser dem och deras insatser

Många företag arbetar med någon form av incitament- och/eller belöningssystem för att
uppmärksamma sina anställda – detta är något som kan ge stor effekt. Inte minst är det viktigt i dessa
tider då oroligheter promenerar i korridorerna. För att visa lite extra uppskattning kan du som chef
även ge dina anställda en gåva, exempelvis från ett gåvokort-företag såsom Morot & Co.

Var öppen för feedback

Att vara inkännande och lyhörd är bland de viktigaste egenskaperna en chef kan ha enligt
anställda. Våga fråga rakt ut om det finns någonting som de anställda vill ändra på. Att vara öppen för
feedback är någonting bra, var inte rädd för det. Som chef kan det kännas svårt att göra alla nöjda.
När du bjuder in till feedback och dialog bjuder du också in till att skapa gemensamma lösningar –
istället för att du som chef själv ska försöka klura ut vad som blir bäst.

Aktiviteter tillsammans

Visst är det skoj med en gemensam aktivitet? Alla företag och team mår bra av någon form av
gemensam aktivitet. Det kan vara allt ifrån att gå och bowla tillsammans en onsdag efter jobbet eller
att åka iväg på en tvådagarskonferens. Är det kärvt i kassan kan gemensamma lunchpromenader
vara ett alternativ. Att aktiveras tillsammans kommer att generera en härlig arbetsmiljö. Sen
är det ju kul också, vilket är ett stort plus!