Maria Branestam
HR-folk 12 Maj 2022 kl: 09:00

Maria Branestam

Är ny Chief Human Resources Officer och medlem i koncernledningen på Max Burgers. 

Maria Branestam får ansvaret för det operativa och strategiska hr-arbetet för Max samtliga marknader (Sverige, Norge, Polen och Danmark). Det innebär ansvar för övergripande styrning, uppföljning, utveckling samt effektivitet inom samtliga hr-områden och hr- system. 

Maria Branestam har tidigare varit hr-chef i samma företag och kom dessförinnan från en roll som hr-direktör på Martin och Servera.