Lös kompetensbristen med intern utveckling
Rekrytering 4 Jul 2022 kl: 09:00

Lös kompetensbristen med intern utveckling

Kompetensbristen och konkurrensen om talanger är akut, samtidigt som alltför få arbetsgivare satsar på att utveckla befintliga medarbetare. Få vet ens vilken kompetens de redan har.

Idag beskriver 70-80 procent av företag att de har svårt att hitta rätt kompetens och i nästa andetag säger de att kriget på rekryteringsmarknaden är stenhårt. 

Visst kan det handla om att arbetsgivare försöker rekrytera unik spetskompetens. Eller att de expanderar kraftigt och behöver hitta många nya medarbetare snabbt. Men jag är övertygad om att talangerna i de allra flesta fall redan finns internt och att de med rätt kompetensutveckling skulle kunna ta steget upp och fylla en vakant roll. 

Tyvärr är det fortfarande alldeles för få företag som satsar på att utveckla existerande medarbetare. Faktum är att det är alldeles för få organisationer som ens vet vilken kompetens de redan har! 

Under lång tid har det traditionella sättet att få in ny kompetens varit att säga upp personal med utdaterad (gammal) kompetens och rekrytera in ny (unga högskoleutbildade). Men vi befinner oss i ett skifte som fundamentalt vänder upp och ner på hela det resonemanget. 

För det första gör den snabba utvecklingen att oavsett hur bra och modern utbildningen är hos den som rekryteras in, kommer åtminstone delar av den att vara gammal redan inom två till tre år. 

För det andra är det arbetstagarens marknad idag. Färre kommer ut på arbetsmarknaden och pandemin har fått många att tänka till om hur de vill jobba och vilken roll arbetet spelar i deras liv. 

För det tredje måste företag få bättre koll på vilken kompetens de har, och vilken de saknar, så att de kan ligga steget före och ta tillvara snabba förändringar på marknaden. 

Det vi hör mest om är att pandemin lett till att fler vill jobba på distans i olika hybridmodeller, men förändringarna går djupare än så. Dagens medarbetare har haft tid att tänka efter. Dagens medarbetare är medvetna om sitt värde och de vill ha kompetensutveckling och en karriär som tar hänsyn till deras unika situation, behov och intressen.  

De vill också förstå hur de passar in och bidrar till verksamheten, för att känna sig engagerade och uppskattade. 

Även om det pratas mycket om kompetens verkar vi någonstans ha fastnat i en diskussion om mer och bättre högskoleutbildning och omställningsstudiebidraget för de som vill och behöver helt byta yrke. 

Det är självklart viktigt, men vi missar kopplingen mellan medarbetare, kompetens och engagemang där den utbildning och utveckling som sker inom ett företag eller en organisation är avgörande. Även nyutexaminerade högskoleutbildade behöver känna sig uppskattade och engagerade, och det kommer att finnas stora behov av att uppdatera och vidareutveckla även deras kompetens på sikt. 

Många har fortfarande en väldigt traditionell syn på företagsutbildning och kompetensutveckling, men de senaste årens teknikutveckling har lett till stora förändringar, både för företag och enskilda medarbetare. Med hjälp av artificiell intelligens (ai) och annan teknik har företag idag tillgång till moderna och effektiva verktyg för att identifiera och hantera kompetensbrister innan de uppstår. De kan effektivt utveckla alla medarbetare, inte bara några utvalda så kallade talanger. 

Medarbetare kan få automatiskt skapade individuella utvecklingsplaner och interna personanpassade karriärplaner som speglar deras mål och intressen och de kan få enkel tillgång till individuellt anpassad utbildning och utveckling för att ta sig dit. 

Rekrytering kommer alltid att behövas och bra och aktuell högskoleutbildning samt det nya statliga omställningsstudiebidraget som fokuserar på att omskola medarbetare är viktiga pusselbitar. 

Men det är företagens interna kompetensutbildning och utveckling som gör verksamheten mer flexibel genom att utveckla de kompetenser som kommer att behövas om sex månader eller ett år. Det är också personanpassad kompetensutveckling och interna individuella karriärvägar som attraherar nya talanger och gör att existerande medarbetare känner sig engagerade och vill stanna kvar. 

Debattör: Stefan Robsén, ansvarig för Cornerstone OnDemand i Norden och Baltikum