Kultur slår strategi varje dag
Krönikor 5 Aug 2022 kl: 09:00

Kultur slår strategi varje dag

Jesper “Bella” Berlin är en av instruktörerna i Elitstyrkans hemligheter på TV4. Efter 30 år inom Försvarsmakten, varav de sista åren inom specialförbanden, jobbar Jesper numera med att utveckla ledare och ledningsgrupper i olika företag.

“Vad är en föregångare?” Jag ställde frågan till ett sextiotal chefer under en workshop. I det efterföljande grupparbetet presenterades flera värdeord som väl fångar beskrivningen av vad en föregångare är. När jag följde upp med frågan om den beskrivna föregångaren fanns inom den egna organisationen så svarade de flesta dock nej. Förklaringarna var att det saknas tid mellan alla möten, rapporter och andra uppgifter som behöver göras.

Det är mycket synd. För en bra chef och ledare genomsyrar en hel organisation, och det gör tyvärr också en dålig chef.

När jag tänker tillbaka på min tid inom Försvarsmakten minns jag flera chefer som var just föregångare. De har varit ledare och chefer med en tydlig bild av hur verksamheten skall fungera och de har varit konsekventa i sitt agerande. Det har givit mig som underställd ett syfte som jag kan följa, även i deras frånvaro. 

När jag kom till specialförbanden så hade jag en bild av att det var ett gäng med supermänniskor. Till min förvåning bestod gruppen av helt vanliga människor. Man kan också härledas att tro att det är en väldigt homogen grupp då alla har passerat det smala nålsöga som uttagningen innebär. Men tvärtom så är specialförbanden lika spretigt med olika typer av personligheter som i det vanliga livet. Det finns dock en gemensam nämnare – alla är hängivna till att utvecklas och bli lite bättre varje dag. Det innebär att inom specialförbanden accepteras de höga krav som presenteras av organisationen. Kulturen är att allt kan göras lite bättre och man pushar varandra i tillsammansskap i strävan till ständiga förbättringar. Denna filosofi och kultur kommer naturligt med chefer i första linjen som är fantastiska ledare, förebilder och föregångare.

Frågan vi därför bör ställa oss är: “Har vi råd att ha chefer som inte har tiden att vara en föregångare, att samla truppen för att tillsammans jobba mot det gemensamma målet och därmed nå önskade resultat?”

Ett alternativ många företag använder i ambitionen att skapa ”rätt” värdegrund är att köpa in extern expertis som ska introducera en önskad kultur. Det presenteras klatschiga PowerPoints och stora ord som dock sällan kommer längre än till konferensrummet. Kultur sitter inte i orden men i människorna, och kultur slår strategi varje dag. Det enda sättet att ändra en kultur är genom ett tydligt ledarskap.

Det innebär att chefer måste få tid att verka ute i organisationen, visa vägen och vara en föregångare.

Text: Jesper Berlin
Foto: Unsplash

Jesper Berlin är även aktuell med ett TED-talk där han pratar om ledarskap. Lyssna på det här.