Julia Palm
Hr-folk 1 Apr 2022 kl: 15:07

Julia Palm

Är ny hr manager på Scandic Hotels.

Julia Palm kommer närmast från en roll som hr business partner på Tre där hon tidigare varit rekryterare. Dessförinnan har Palm arbetat inom olika hr-roller på Gröna Lund och moderbolaget Parks & Resorts.