”Ju ärligare kund desto bättre resultat”
Rekrytering 3 Mar 2022 kl: 11:22

”Ju ärligare kund desto bättre resultat”

Fler och fler företag och organisationer väljer att satsa på en interim chef. Men vilka är förutsättningarna för att lösningen ska bli riktigt lyckad?
– Välj din leverantör med omsorg, och lita på den när du väl gjort ditt val. Det är även viktigt att vara tydlig och transparent som beställare, säger Åsa Bergman Målbäck, vd Poolia Interim Management.

Det var den ökande efterfrågan på interima chefer som gjorde att Poolia valde att starta dotterbolaget Poolia Interim Management 2018, där omsättningen sedan dess har dubblerats varje år.

– Jag tror att efterfrågan beror på att fler företag förstår att man inte alltid löser en vakans på ett bra sätt med en intern lösning. En sådan lösning kan innebära att man förlorar den duktiga medarbetaren till en annan arbetsgivare, när hen under en period får pröva på chefsrollen, men sedan inte får den ordinarie tjänsten vid rekrytering. Eller att tf chefen behåller delar av sin gamla roll och får alldeles för stor arbetsbelastning. Det finns många risker, säger Åsa Bergman Målbäck.

Hon tycker att det är en fröjd att jobba inom interim-området där resultatet hon ofta möter är väldigt nöjda företag och interimschefer.

– De modiga företag och organisationer som vågar prova ser att de får in personer som är oerhört kompetenta och seniora, och som bidrar med mer än förväntat. Kunder berättar om hur de kunnat använda den interima chefens kompetens till fler saker, och andra att personen fungerat som en mentor.

Det finns flera tillfällen då en interim chef passar bra. En vakans på grund av föräldraledighet, eller när det tar tid att rekrytera rätt person är två av dem.

– Det kan också handla om att få in annan kunskap än den som redan finns. Det kan vara värdefullt i lägen när ett företag till exempel ska börsnoteras eller genomgå en stor förändring.

Hur lång tid brukar det ta från en förfrågan tills det finns en interim chef på plats?
– Det beror på kravprofilen. Ibland kan det vara knepigare. Men en till två veckor är en normal tid. Det handlar om snabba processer, men vi går igenom alla steg precis som i en klassisk rekrytering förutom testerna.

Hur länge brukar företag behålla sin inhyrda chef?
– Kunden brukar säga att de behöver en lösning för tre månader. Men har man inte börjat rekryteringen än påtalar vi att vi tror det kommer att ta minst sex månader. Genomsnittet ligger på nio månader, men vi har företag som behållit sin interima chef i 2,5 år.

Vad är det viktigaste för en lyckad process?
– Samverkan! Ju tydligare och ärligare kunden är, desto bättre. Finns det en otrygg personalgrupp eller andra utmaningar – berätta det. Är man som kund transparent blir vår matchning bättre. Sedan gäller det att avsätta tid för att träffa kandidaterna så att de inte hinner försvinna till andra uppdrag. Mitt sista tips är att välja EN leverantör och lita på den. Det förekommer att företag anlitar flera leverantörer samtidigt, men det är dåligt för alla parter av många skäl.

Text: Kajsa Sandin
Foto: Poolia