Inte fler än var tredje kvinna anser att arbetsplatsen är helt jämställd
8 Mar 2023 kl: 16:17

Inte fler än var tredje kvinna anser att arbetsplatsen är helt jämställd

Färre än hälften av svenskarna, 43 procent, anser att deras arbetsplats är helt jämställd. Det visar Sveriges största arbetslivspanel, Work Life från ManpowerGroup, som genomförts av Demoskop och besvarats av 1 408 svenskar. Skillnaderna mellan könen är markanta –endast 36 procent av kvinnorna anser att deras arbetsplats är helt jämställd, medan motsvarande siffra bland männen är 53 procent.

– Det är otroligt sorgligt att bara var tredje kvinna i Sverige upplever att de arbetar på en helt jämställd arbetsplats. Nu behöver arbetsgivarna ta ett större ansvar. Det är viktigt att se till att ha kontinuerlig uppföljning och långsiktigt arbete för att lyckas, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup.

36 procent av de kvinnor som besvarat undersökningen upplever den egna arbetsplatsen som helt jämställd. En lika stor andel svarar att arbetsplatsen ”bara till viss del” är jämställd, medan var sjätte kvinna, 17 procent, svarar att arbetsplatsen inte alls är jämställd. Av männen anser drygt hälften, 53 procent, att arbetsplatsen är helt jämställd.

ManpowerGroup har även frågat inom vilka områden möjligheterna på arbetsplatsen skiljer sig åt mellan könen. Den vanligaste faktorn är lönen – av de som anser att kvinnor och män har olika möjligheter svarar hälften av kvinnorna, 48 procent, att löneutsikterna skiljer sig åt mellan könen. Endast 21 procent av männen håller med.

– Med tanke på att manliga chefer fortfarande är i majoritet så är det bekymrande att synen på jämställdhet skiljer sig så mycket åt mellan könen. Samtidigt vill jag vara tydlig med att jämställdhet inte är en kvinnofråga, utan helt avgörande för att företag långsiktigt ska kunna rekrytera och behålla talang, säger Elisabeth Skol.

I en tidigare undersökning från ManpowerGroup har visat att kvinnor är stressade på jobbet i högre utsträckning än vad män är. År 2020 konstaterade en rapport från Försäkringskassan att kvinnor löper 41 procent högre risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa.

För mer information, kontakta gärna:
Hélène Belin, kommunikationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43
[email protected]

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av ManpowerGroup under februari 2023 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 2 409 personer har svarat på undersökningen varav 1 408 besvarat den aktuella frågan som ligger till grund för artikeln.