Hylla misstagen och skapa tillväxt
Trender 18 Maj 2022 kl: 09:00

Hylla misstagen och skapa tillväxt

Misslyckas snabbt och ofta, då växer verksamheten, medarbetarna och företagskulturen. Graden av omsorg och uppriktighet på jobbet formar fyra olika typer av kultur, menar utvecklingspsykologen Robert Kegan.

Graden av omsorg och uppriktighet formar våra företagskulturer, alla företagskulturer. Det menar Robert Kegan, en amerikansk psykolog och författare som har specialiserat sig på utvecklingspsykologi, framför allt kopplat till vuxnas lärande.  

Robert Kegan. Foto: Pressbild

– Att stötta den inre utvecklingen handlar inte bara om att vara snäll utan är också avgörande för om organisationen som helhet ska kunna möta och anpassas sig till sina utmaningar som helhet, menar Robert Kegan. 

Han lyfter det han kallar överföringsproblemet det vill säga problemet med all slags lärande och utveckling som sker utanför jobbet i sig och som sedan måste överföras till dagligt arbete. Ett vanligt huvudbry i all slags kompetensutveckling. 

– Tänk om utveckling i stället kunde knytas så nära arbetet i sig att överföringen skedde mer eller mindre automatiskt? Att utveckling blev en del av arbetsvardagen? 

Han ritar upp en fyrfältare med omsorg på den ena axeln och uppriktighet på den andra. Beroende på graden av omsorg och uppriktighet skapas fyra typer av kultur:

1. Vi jobbar på-kulturen.
Låg grad av omsorg och låg grad av uppriktighet är den kultur som tyvärr, menar Robert Kegan, präglar de allra flesta organisationer. I den här kulturen är medarbetarna främst för att arbeta, det finns inte mycket utrymme för att lära känna varandra på djupet och det verkar hämmande för medarbetarnas engagemang. Känslan av att ingen riktigt känner en på jobbet eller verkligen bryr sig påverkar känslan av tillhörighet och trivsel. 

2. Tuffa killen-kulturen.
Låg grad av omsorg och hög grad av uppriktighet skapar en kultur där människor har nära till att hamna i försvarsposition, vilket är förödande för både lärande och utveckling.

3. Trevlighetskulturen.
Hög grad av omsorg och låg grad av uppriktighet skapar en kultur som på sikt leder till stagnation. Det är en trevlig plats att vara på men graden av utveckling blir inte särskilt hög eftersom miljön inte erbjuder några utmaningar. Utmaningar som kan vara viktiga att lösa sopas under mattan. 

4. Tillväxtkultur. 
Hög grad av omsorg och hög grad av uppriktighet ger utvecklingspotential och skapar den eftertraktade medvetet utvecklingsinriktade tillväxtkultur som främjar utveckling både för individer och för organisationen som helhet. 

Robert Kegan avslutar med följande medskick:  
– Tänk om vi kunde tänka lite mer som entreprenörer: misslyckas snabbt, misslyckas ofta, misslyckas framåt. Om vi tillsammans kunde hylla misstag och ge så pass mycket stöd åt varandra att vi kunde växa bortom våra begränsningar? Då skulle vi spela ett helt annat spel. 

Text: Jennie Jensen 
Foto: Unsplash