Han ska se till att Telias hr-strategi stöttar affärerna 
HR-folk 17 Maj 2022 kl: 09:00

Han ska se till att Telias hr-strategi stöttar affärerna 

Eric Björeskog har precis klivit in i den nyinrättade rollen som Head of People Strategy på Telia Company. Han kommer närmast från rollen som hr-direktör på Previa och Falck och har dessförinnan haft olika hr-roller på ISS Facility Services och Lantmännen.  

Grattis till ditt nya jobb, Eric! Vad gör en Head of People Strategy? 
– Tack! Det är ett jättespännande uppdrag som innebär att jag ska ansvara för att ta fram en strategi för hur hr ska hjälpa Telia nå affärsmässiga framgångar samt också säkerställa att vår hr-organisation fungerar på gruppnivå, mellan länderna och i shared services.  

Vad lockade dig i rollen?  
– Jag har själv inte sett den här titeln tidigare under mina 20 år inom hr, och nyfikenheten kring detta var en anledning till att uppdraget lockade. Rollen är under utveckling, vilket också är spännande och jag kommer ansvara för en grupp medarbetare inom personalplanering, hr-analys, controlling, ekonomi- och kommunikationsfunktionen. Med det här upplägget kommer vi kunna arbeta med analyser och prognoser på ett helt annat sätt än tidigare. En del av uppdraget är att professionalisera och systematisera hur vi arbetar med projekt- och utvecklingsarbete, både internt inom hr, men också hur hr-funktionen bidrar i verksamhetsdrivna initiativ.   

Vad är ambitionen för hr-organisationen? 
– Över lag ska vi bli mer datadrivna, digitala och mer kunddrivna. Då behöver vi tänka om kring vår strategi och vårt fokus. Målet är att bli en välfungerande och effektiv funktion med tydliga leveranser och prioriteringar som gör skillnad för vår verksamhet, våra team och alla medarbetare på Telia.  

Hur förhåller sig rollen till exempelvis en traditionell hr-direktörsroll? 
– Jag kommer arbeta nära hr-direktören och jag har som uppdrag att få saker att fungera och falla på plats. Till exempel har vi ett antal stabsfunktioner inom belöning, talang och ledarskap. Jag ska givetvis inte bestämma vad de ska jobba med, men se till att det finns arbetssätt, utmana och vara en sparringpartner. Jag ska ha koll på våra strategiska områden och de senaste trenderna. Eftersom vi vill vara tankeledare så vill vi vill inte bara prata om trender. Vi vill testa, utveckla och även skapa trender och dela med oss av våra framgångar. 

Vad ser du fram emot i din nya roll?  
– Jag ser att den här funktionen har en enorm potential. Häromdagen hade vi en workshop med 20 medarbetare där vi diskuterade vad vi behöver för att nå ambitionen inför 2025. Det gav oss en bra lista på områden där vi kan optimera vår verksamhet. Den typen av öppna workshops är väldigt värdefulla, där vi lyssnar på våra medarbetare och kan sätta i gång med en förändring direkt.  

Vad kommer bli utmanande?  
– Hr-funktionen har genomgått ett antal förändringar de senaste åren och nu kommer det något nytt igen. Därför behöver vi säkra engagemang och en tro på det vi gör. Bara det att vi har instiftat den här rollen för att få saker att fungera, hoppas jag ska ge hopp. Den andra utmaningen är att vi är mitt inne i att implementera Telias strategi, i flera länder och på olika marknader. Vi är en mångfacetterad organisation med olika initiativ, fokus och därmed olika konsekvenser för människor.  

Vilka frågor ser du som viktigast framöver inom hr?  
– Vi har the Great Resignation (trenden att en större andel än normalt lämnar sina arbeten i spåren av pandemin, reds. anm.) och så den hybrida arbetsplatsen som en annan stark kraft. Utöver det allt som rör automatisering och robotar. Strategisk personalplanering kopplat till it blir enormt viktig. Där måste vi också fråga oss vilken kompetens vi ska ha internt och var vi får tag i den externt.  

Ser du några andra förändringar?  
– Generellt tror jag vi kommer se en fortsatt högre personalomsättning hos alla företag än innan pandemin. Som motdrag behöver vi blir bättre på onboarding och automatisera det som chefer och ledare gör, så att de kan fokusera ännu mer på människorna. Om vi tidigare pratade om arbetsmiljö och hälsa ser jag nu att vi behöver fokusera mer på välmående och stötta individer. Självmedvetenhet, empati och samarbete är kompetenser som blir ännu viktigare. 

Text: Jennie Jensen 
Foto: Privat