Gävle kommun rekryterar med hjälp av robot
HR-tech 22 Apr 2022 kl: 09:00

Gävle kommun rekryterar med hjälp av robot

Under april månad börjar Gävle kommun testa kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering med hjälp av artificiell rekrytering.

Syftet är att utöka chanserna till jobb inom kommunen för fler personer, genom fördomsfri rekrytering.

I det rekryteringssätt som nu testas kommer kandidater som söker jobb inom Gävle kommun att mötas av ai-styrda- och förinspelade intervjuer och tester på ett helt annat sätt än tidigare. Att låta ai-styrda avatarer sköta de inledande intervjuerna resulterar i att kommunen får ett första urval av kandidater i rekryteringsprocessen.

– Artificiell intelligens kommer mer och mer. Företag och organisationer som testat i rekrytering ser att det ger kandidater samma förutsättningar. Vi vill skaffa oss kunskap och kompetens inom artificiell intelligens och ligga i framkant när det gäller ai-lösningar. Vi testar och utmanar nu den traditionella rekryteringsprocessen för möjligheten till ännu fler fantastiska medarbetare, säger Patrik Reman, enhetschef vid kompetensförsörjningsenheten, Gävle kommun.

Den ai som tillämpas i rekryteringssammanhang bygger i huvudsak på inlärning, som i sig är baserad på mönsterigenkänning. I rekryteringssammanhang kan ai-verktyget söka igenom ansökningshandlingar för att kategorisera sökande i grupper baserat på deras kvalifikationer, alternativt rangordna kandidaterna från bäst lämpad till sämst lämpad.

Så här tillämpas automatisering vid rekrytering i pilotprojektet i Gävle kommun:
1. Kandidaten loggar in sig via telefon eller dator.
2. Roboten inleder intervjun med att presentera sig själv och intervjuupplägget.
3. Roboten ställer situationsbaserade frågor och följdfrågor utifrån kandidatens svar.
4. Roboten avslutar intervjun och ger en direkt återkoppling till kandidaten hur intervjun har gått.
5. Efter ai-styrda intervjuer fortsätter rekryteringsprocessen med fysiska intervjuer, personlighetstester och digital referenstagning.

Text: Linda Johansson
Foto: Unsplash