Förmånscykel i helt ny tappning – världensstörsta cykelkoncern tar sitt koncept till Sverige
Hälsa 31 Jan 2023 kl: 09:00

Förmånscykel i helt ny tappning – världens
största cykelkoncern tar sitt koncept till Sverige

BusinessBike är nykomlingen på den svenska marknaden för förmåncyklar som tagit enkel leasing
ett steg längre. Som en del av världens största cykelkoncern Pon.Bike är man långt ifrån en ny
spelare på den internationella arenan. Nu tar man sin helautomatiserade digitala process till
Sverige, och tillgängliggör därmed en sömlös och snabb process med oöverträffad valfrihet,
flexibilitet och säkerhet. Intresset har inte låtit vänta på sig sedan lanseringen i juli – med över 80
återförsäljare anslutna och fler på väg in blir det nu enklare än någonsin för arbetsgivare att förse
sina anställda med den populära förmånscykeln.

Att som arbetsgivare kunna erbjuda flexibla och hållbara förmåner som förenklar de
anställdas vardag blir allt viktigare. Samtidigt trendar cyklande i stort med elcykeln i spetsen.
Det speglas också i förväntningarna på arbetsgivare – just transportförmåner återfinns i topp
bland förmåner som efterfrågas bland anställda. Ytterligare en faktor i förmånscykelns
uppsving är att den är en helt kostnadsneutral förmån för arbetsgivare.


BusinessBike är marknadsledande i Tyskland, och under konceptet levereras 150 000 leasade
cyklar per år. Under sommaren etablerade man sig i Sverige med konceptet som bygger på
att tillgängliggöra en fullservice-leasingtjänst för förmånscyklar med så flexibla lösningar att
de passar alla arbetsgivare och anställda, oavsett behov. På sikt vill man demokratisera
cyklandet genom att göra hållbar transport tillgänglig för fler, oavsett inkomstnivå eller
bostadsort.


– BusinessBike vill att det ska vara enkelt i alla steg att välja ett hållbart och hälsosamt val.
Nu är det möjligt för arbetsgivare investera i personalstyrkans mående och ligga i framkant av svenskt företagande, helt utan krånglig administration, säger Daniel Fathi-Najafi, Country Business Manager på BusinessBike.


BusinessBike sticker ut bland konkurrenterna på den svenska marknaden genom att erbjuda
flexibilitet och enkelhet utöver det vanliga, inte minst för arbetsgivare. Bland annat erbjuder
företaget helförsäkring och ta-tillbaka-garanti vid förändrande anställningsförhållanden, och
tillämpar inga beställningsfönster eller minimikrav på volym. Den helautomatiserade digitala
processen gör det smidigt och bekymmersfritt för arbetsgivare och HR-ansvariga genom hela
processen.

Efter att företaget registrerat sig i BusinessBike-portalen kan arbetstagaren själv
besöka någon av BusinessBikes partnercykelbutiker och välja den cykel som passar behov
och önskemål bäst. De över 80 anslutna butikerna finns från Ystad i söder till Luleå i norr,
och nya ansluter varje vecka.


–Tack vare en progressiv hållning till hållbarhet och dessutom en historia av personalvård som
en viktig och prioriterad fråga, har Sverige länge legat i framkant inom personalförmåner.
Det gör också förväntningarna på arbetsgivaren högre hos de anställda, menar Daniel FathiNajafi.


– Återförsäljare som ansluter sig till oss blir fler för varje vecka och vi räknar med att
förmånscykel inom några år kommer vara ett vanligt önskemål om inte ett krav som många
arbetstagare ställer på sin arbetsgivare. Den arbetsgivare som vill möta önskemålen från
anställda, förbättra deras hälsa, förenkla deras vardag och göra det på ett miljövänligt sätt,
kan göra det helt kostnadsneutralt med förmånscykel, säger Daniel Fathi-Najafi.


Om förmånscykeln
• Har snabbt blivit en av de mest populära förmånerna
• Helt kostnadsneutralt för arbetsgivare
• Arbetstagare sparar upp till 40 % jämfört med att köpa samma cykel privat
• Medför flera miljö- och hälsofördelar i jämförelse med andra transportmedel
• Med försäkring och servicepaket kan arbetstagaren se fram emot ett enkelt och
bekymmersfritt cyklande