Flexibla arbetsformer allt mer betydande för att  behålla medarbetare
Forskning 19 Jan 2023 kl: 16:19

Flexibla arbetsformer allt mer betydande för att behålla medarbetare

Flexibla arbetsformer är idag något som blir allt viktigare när de kommer till att behålla talanger. Det visar en undersökning från Business Future Index som IT-företaget Unit4 nyligen presenterade. Man kunde se i undersökningen att flexibla arbetsformer ökat markant, samtidigt som arbetsgivare riskerade att misslyckas med att implementera nya verktyg. Något som kan leda till att talanger väljer en annan arbetsgivare.

– Flexibilitet i arbetsvillkor blir allt mer avgörande för att behålla och attrahera den främsta kompetensen. Det är i mångt och mycket arbetstagarnas marknad och skapar man inte de rätta förutsättningarna så kommer de talanger man vill och behöver attrahera söka sig vidare och bort. Det är känt sedan tidigare, men undersökningen visar på att det har blivit än mer centralt. Flexibilitet som efterfrågas behöver speglas i alla delar; organisation, kultur och i tekniken, säger Katarina Gunnarsson som är Nordenchef på Unit4.

Business Future Index 2022 ser ett tydligt samband mellan nya HR-strategier som går i linje med de nya insikterna. Det framgår tydligt att organisationer med mer förändringar de senaste tolv månaderna får anställda med ett högre välmående och mer fungerande team.

Nyckelresultat

  • 76% av respondenterna anser att flexibla arbetsformer behöver förbättras och 62% tycker att verktygen för att stödja flexibla arbetssätt är otillräckliga
  • 37% har flexibla arbetstider, exempelvis kl 9-15 med möjlighet att ta igen arbetstid på kvällen.
  • 39% av organisationerna har haft anställda som lämnat dem för anställningar med mer flexibilitet under det senaste året
  • Att attrahera och behålla talanger (62%) är mest prioriterade frågan för organisationer under kommande 12 månader
  • 31% arbetar i en helt flexibel hybridmodell (kontor och hemmakontor).
  • Endast 25% av respondenterna uppger att mångfald är ett fokusområde under det kommande året.

Mångfald och inkludering är fortfarande ett område som ökar något i relevans. Antalet respondenter som uppger att deras organisation planerar och förbättrar mångfalden ökar i jämförelse med förra årets Business Future Index, men det är fortfarande bara en fjärdedel som säger att de kommer att fokusera på frågan. Organisationer som överträffade sina affärsmål för 2021 hade oftast kommit längre i sina mångfaldspolicyer jämfört med organisationer som hade presterat sämre.

– Det finns ett behov att attrahera ett brett spektrum av talanger från skilda demografiska grupper för att möta efterfrågan på kompetens och Business Future Index visar att företag måste ge mångfald en högre prioritet, säger Tania Garrett, Chief People Officer, Unit4.

Undersökningsmetod
Unit4 gav Vanson Bourne, oberoende specialist i teknologimarknadsundersökningar, i uppdrag att utföra den kvantitativa forskning som den här rapporten bygger på. I maj och juni 2022 intervjuades totalt 3 450 respondenter från 12 regioner: USA (1000), Kanada (150), Storbritannien (400), Tyskland (400), Frankrike (200), Nederländerna (250), Norge (200), Danmark (100), Sverige (200), Belgien (150), Australien (200) och Singapore (200). Respondenterna kom från organisationer med 200-20 000 anställda – från olika avdelningar och nivåer inom alla privata och offentliga sektorer.