En sammanfattning av chefsåret 2022
Ledarskap 10 Jan 2023 kl: 12:23

En sammanfattning av chefsåret 2022

Chefsorganisation Ledarna har sammanställt de gångna årets mest aktuella ämnen. Högst upp hamnar frågor om lön och anställningar. Redan i september började ärenden om arbetsbrist komma in.

Med fler än 95 000 medlemmar bistår organisationen löpande chefer med stöd och hjälp löpande. Mycket av de samhällsförändringar som sker blir extra tydliga i de ärenden som kommer in.
– Vi befinner oss i osäkra tider vilket speglar sig i de frågor vi hjälper våra medlemmar med. Nedskärningar började synas under hösten, vilket i nästa steg kan innebära att chefsroller försvinner. Vi stöttar våra medlemmar i den processen, men tyvärr ser inte läget ut att bli ljusare utan snarare tvärtom, säger Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.


Topp 5 ärenden Ledarnas chefsrådgivning 2022

  1. Lönestatistik
  2. Frågor om avtal och anställning
  3. Arbetsbrist
  4. Ersättningsfrågor
  5. Brist på stöd från överordnad


Ledarna vill vara ett kontinuerligt stöd för Sveriges chefe och ge rådgivning i ärenden som är viktiga för dem – både i rollen som chef och som anställd. På ett år hanteras drygt
12 000 ärenden.


– En stor del av vår rådgivning och coachning har rört chefens roll i en föränderlig tid. De senaste åren har handlat mycket om pandemins effekter och omställningen till en hybrid värld, och därmed om organisatoriska förändringar. Allt sammantaget gör att det ställs höga krav på ledarskapet samtidigt som många chefer upplever sin första lågkonjunktur, säger Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.

Källa: Via TT och Ledarnas chefsrådgivning, 12 275 ärenden 1 januari till 19 december 2022.