Ekonomen Claudia Goldin vinner Nobelpriset i ekonomi för sin forskning kring kvinnors roll på arbetsmarknaden
Forskning 12 Oct 2023 kl: 09:22

Ekonomen Claudia Goldin vinner Nobelpriset i ekonomi för sin forskning kring kvinnors roll på arbetsmarknaden

I måndags stod det klart att årets nobelpris i ekonomi går till Claudia Goldin, för hennes omfattande forskning kring amerikanska kvinnors roll på arbetsmarknaden och löneklyftors utveckling. Goldin är en av tre kvinnor som någonsin tagit emot priset och den första som erhållit det själv. Hon beskriver att när hon började forska på ämnet under 1970-talet så var ämnet inte vidare forskat på.

–Jag insåg när jag började att de flesta ekonomiska historiker studerade barnarbete, eller så studerade de mäns arbete. Men de visste inte riktigt vad kvinnor sysslade med. Så det var det jag arbetade fram", säger Claudia Goldin, Henry Lee Professor i ekonomi.

En av de centrala resultaten i Goldins forskning är att skillnader i lön och arbetskraftsdeltagande inte berorpå biologiska skillnader utan på skillnader i fördelningen av obetalt vårdansvar mellan heterosexuella par. Kvinnors arbetsställning är extremt hög, men ändå finns det ,och de går att hitta i hushållet.

Harvard University’s rektor Claudine Gay är imponerad över nobelpristagarens forskning:

–Claudia Goldin är en banbrytande ekonom, säger Harvard Universitys rektor Claudine Gay. Hennes betydande bidrag till vår förståelse av löneskillnader mellan könen och mönster för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har hjälpt till att fördjupa medvetenheten om dessa frågor och gjort framsteg möjliga. Hela Harvard-gemenskapen gratulerar professor Goldin till denna enastående prestation”, säger Claudine Gay.

Hopi Hoekstra, dekanus för fakulteten för konst och vetenskap, uttrycker också entusiasm för Goldins arbete:

–Genom Professor Goldins banbrytande, omfattande forskning förstår vi hur kraven på att balansera karriär och familj upplevs på ett personligt plan, i enskilda liv, såväl som i ett bredare sammanhang. Med en historikers långa perspektiv och en ekonoms noggrannhet visar hon på både det enorma framsteg som kvinnor har gjort på arbetsplatsen över tid och de många sätt som verkltig rättvisa fortfarande är utom räckhåll. Jag är entusiastisk över att se Professor Goldin och hennes arbete få detta erkännande “, säger Hoekstra.

Goldin har i sin forskning använt sig av en mängd olika källor, från könsseparerade jobblistor från 1930-talet till företagskataloger från 1700-talet. I analys av dessa kunde Claudia Goldin utläsa data kring kvinnors inkomstgenererande aktiviteter utanför hemmet. Hon har sett att kvinnors arbetskraftsdeltagande under 1900- och 2000-talen påverkats av många svängningar relaterade till både ekonominska och kulturella värden. Samtidigt förblev mäns arbetslöshetsnivåer relativt stabila.

Goldin avlade sin kandidatexamen i ekonomi vid Cornell University innan hon avslutade sina forskarstudier vid University of Chicago.

Min sanna kallelse är studier av kvinnor och kön

–Jag arbetade med många olika ämnen inom ekonomisk historia innan jag upptäckte min sanna kallelse, vilket är studien av kvinnor och kön”, sa Claudia på en presskonferens tidigare i veckan.

Det var under ett samarbete med ekonomisk historiker Robert Fogel, hennes mentor och Nobelpristagare 1993, som väckte hennes intresse för arbetande kvinnor. Fogel bedrev forskning för sin bok “Time on the Cross”, hans arbete från 1974 om ekonomin i amerikansk slaveri, medan Goldin utforskade det relaterade ämnet slaveri i stadsmiljö. Det fick Goldin att fundera på varför svarta kvinnors representation på arbetsmarknaden översteg det hos deras vita kollegor från rekonstruktionen till mitten av 1900-talet.

Kunde detta gap förklaras av skilda kulturella normer kring kvinnors arbete som etablerades under slaveriet? Goldins svar, publicerat i Journal of Economic History 1977, representerade hennes första undersökning av kvinnors arbetskraftsdeltagande i USA:s historia.

Det här skrevs under en tidsperiod där ingen egentligen ställde sig dessa frågor kring kvinnor och arbetsmarknaden.

Goldins senaste bok, “Karriär och familj: Kvinnors århundrade långa resa mot jämlikhet” (2021), kartlade förändringar i blandningen av arbets- och livsvillkor över fem generationer. Främst av vita, högskoleutbildade amerikanska kvinnor. Boken introducerade även Goldins begrepp “girigt arbete,” där arbetsgivare inom vissa branscher kräver långa arbetsdagar – och belönar de obefintliga (främst manliga) arbetstagare som levererar detta.

Claudia Goldin firade beskedet med sitt mottagande tillsammans med sina studenter på Harvard University. Både kollegor och elever berömmer hennes generositet i egenskap av mentor, kollega och samhällsbyggare. Själv benämner Goldin sina studenter som en källa till inspiration:

–Jag tackar djupt mina studenter – mina grundutbildnings- och doktorandstudenter – som driver mig till kunskapens gränser varje dag”, sade hon på presskonferensen. “Jag kunde aldrig vara där jag är i dag, utan dem”, säger Claudia Goldin.

Källa: https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/10/harvard-claudia-goldin-recognized-with-nobel-in-economic-sciences/?utm_source=linkedin&utm_campaign=hu-linkedinuniversity-general&utm_medium=social