Digitala lösningar kan inte ersätta det personliga mötet
Rekrytering 8 Nov 2022 kl: 10:56

Digitala lösningar kan inte ersätta det personliga mötet

Personal & Ledarskap har träffat William Ericson, Regionchef på KFX HR-partner i Stockholm för ett samtal om det gånga året, tendenser och framtidsspaning:

Beskriv er verksamhet lite kort?

–Sedan 1986 har KFX erbjudit konsult- och rekryteringstjänster. Med lång kunskap i ryggen kan vi idag vända oss till en bred kundgrupp med allt ifrån fackförbund till finansbolag som behöver roller inom kontorsservice, administration, ekonomi och HR. KFX har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall vilket möjliggör ett nationellt arbete en viktig faktor då det ofta är avgörande för våra kunder i deras val av leverantör. KFX utmärker sig i branschen genom vår strävan att vara branschens bästa arbetsgivare. För att nå dit behöver vi alltid vara lyhörda för våra kunders behov, göra noggranna rekryteringsprocesser och ge trygga anställningar som gynnar både våra konsulter och kunder. Detta får konsulterna att känna sig uppbackade och värderade så att de kan prestera sitt bästa ute hos kunderna, vilket i sin tur skapar en låg personalomsättning och långsiktiga kundrelationer.

Hur har detta år varit för er, har det varit något särskilt som kännetecknat det?

–Det har kännetecknats av stora växlingar. I våras såg vi ett högt tryck på rekryteringsförfrågningar som en direkt följd av att pandemin alltmer fasades ut och företag hade behov av att anställa. Det innebar ett uppsving på hela arbetsmarknaden och stor konkurrens om kandidaterna, det blev snabbt kandidaternas marknad. Den lågkonjunktur vi sedan började se tendenser av under andra halvan av året gjorde att rekryteringsefterfrågan gick ner något. Företagen blev mer restriktiva med att anställa och vände sig istället till oss för att täcka upp personalbehov genom att hyra in konsulter. Eftersom vi jobbar brett i flera olika branscher så kan vi täcka upp allteftersom behov uppstår.

Hur har den tekniska utvecklingen under de senaste åren påverkat er?

–Om vi utgår från de tre senaste åren så påverkade pandemin KFX som de flesta andra företag, då vi tvingades att ta till digitala metoder alltmer. Detta i mötet med både kunder, konsulter och kandidater. Det blev uppenbart att även om digitala lösningar skapar alternativ så kan de inte helt ersätta det fysiska mötet. Det är där magin skapas som gör oss till en ovanligt nära HR-partner.

–Vi arbetar löpande med hur vi kan bli mer digitaliserade i våra arbetsprocesser utan att tappa det personliga. Vi tror på en mix av digital effektivitet och det personliga mötet, och ser de som ett vägvinnande koncept. Jämfört med hur det såg ut för några år sedan arbetar vi idag mer flexibelt, digitalt och gör färre tjänsteresor.

Hur har ni utvecklat er kund- och kandidatupplevelse med hjälp av er teknik?

–Vår främsta och mest givande metod för att mäta kundupplevelsen brukar vara genom personliga avstämningar. Antingen bjuder vi in kunderna till oss på våra kontor eller så åker vi ut till kunderna där vi både möter kunden och konsulten. Det är viktigt för oss att alla kandidater får återkoppling när de sökt en tjänst, och det har vi en smart digital lösning för.

–För att kunna möta marknaden på bästa sätt arbetar vi på KFX mycket med proaktiv rekrytering för att bygga upp en gedigen kandidatbank ett brett spann av kompetenser. Vi är måna om att det finns något för alla och hjälper både juniora kandidater som ska ut i arbetslivet likväl som de seniora som varit i branschen länge men som söker en ny utmaning i karriären. Det betyder att vi är redo med många olika typer av kompetenta kandidater när kundens behov uppstår. Vi värdesätter fysiska möten och relationer men arbetar givetvis digitalt när så krävs och är lämpligt.

–Gällande spaning på trender och tendenser för nästa år så är frågeställningen gällande hybrid vs. hemarbete fortsatt aktuell. Många företag har snävat upp sin policy och vill att personalen jobbar mer på kontoret. Ett skäl till det kan vara att företagskultur är svårare att bygga på distans. Gemenskapen när människor träffas fysiskt kan inte helt ersättas av digitala möten vilket många organisationer har börjat märka samtidigt som många vill vara lyhörda för de anställdas önskemål.

–Vi på KFX ser att våra kunder väljer konsultlösningar för att kunna vara anpassningsbara och agila i en föränderlig värld. När ekonomin är svajig och vi bedöms vara på väg in i en lågkonjunktur tror vi på KFX att behovet av flexibilitet kommer fortsätta vara mycket viktigt för våra kunder. Företag kommer troligen behöva dra ner på rekryteringskostnader under en period och då blir flexibla konsultlösningar nyckeln för att vara konkurrenskraftig.