Digital affärscoaching ger ringar på vattnet
Nordic team, CoachHub Foto: CoachHub
11 Oct 2023 kl: 13:46

Digital affärscoaching ger ringar på vattnet

Allt fler företag erbjuder sina anställda någon form av coach för att talangen ska kunna växa i sin karriär. Men forskningen visar att framgångsrik coaching kan ge positiva effekter både på team- och organisationsnivå.

Den digitala möteskulturen som föddes under pandemin innebar även en bred palett av möjligheter för digitala läkarbesök, terapisamtal och utbildningar. Medan många delar av samhället i dag har återgått till en hybridvariant, tycks digital affärscoaching fortsatt ha en viktig position. CoachHub grundades i Berlin 2018 och hade redan utvecklat en perfekt grogrund för den globala digitaliseringsexplosionen som följde. I dag har bolaget 800 anställda och kan erbjuda 3 500 certifierade coacher på sin plattform. Syftet är att hjälpa organisationer att få sina medarbetare att växa. 

Tom Runesson är Senior Behavioral Scientist på CoachHub, med bas i södra Sverige. Han definierar coaching som ett partnerskap. 

− Coachen hjälper sin klient att gå igenom en självreflektiv process för att få djupare insikt i sig själv och sin omgivning. Syftet är att öka välmående, prestation och att man når upp till sin potential. Coachning är lösnings- och målorienterat och fokuserar på styrkor och värderingar snarare än svagheter. Det är klienten som sitter i förarsätet hela tiden.

Skalbarhet i symbios med kunden

I dagsläget hjälper CoachHub över 1000 kunder, och med en global närvaro handlar det framförallt om enterprisebolag och medelstora organisationer. Fredrik Hammarsten är kundansvarig på det svenska kontoret. Han poängterar att man inte utesluter några typer av bolag, men att det är de mer komplexa organisationerna som upplever störst effekt av ett samarbete. 

− Ett stort bolag med verksamhet över hela världen kan plötsligt få hjälp av en enda leverantör. Vi har coacher i 90 länder som pratar 70 olika språk, så det finns en väldigt fin skalbarhet i erbjudandet. 

CoachHub kopplas ofta in om ett bolag står inför någon slags förändring eller transformation som behöver förankras i många avdelningar samtidigt. Med AI-matchning kan man säkerställa en coach som passar både individens och organisationens behov.

Kraften i det digitala

Att allting sker digitalt ger stora fördelar när det handlar om att skapa datadrivna insikter från arbetet. Fredrik Hammarsten utvecklar. 

− Det blir väldigt enkelt för alla inblandade att följa hur coachingprogrammet fortskrider och vilka fokusområden som är mest relevanta att jobba vidare på. Som chef har du tillgång till en dashboard där man hela tiden kan se resultaten på gruppnivå. Vi märker också att coaching blir ett allt mer intressant erbjudande till företagens anställda som en del i deras employer experience-strategi. 

När det gäller styrkan i affärscoaching lyfter Tom Runesson ett par grundläggande fördelar, bland annat att stärka klientens sociala kompetens, ledarskapförmågor samt att bidra till såväl lärande som välmående och prestation. Den individuella utvecklingen står med andra ord i centrum. Men det är i det större perspektivet som man verkligen kan göra skillnad, menar han. 

− Det finns en del intressanta studier på detta. Bland annat följde man resultaten av 20 ledare i ett coachingprogram och studerade 250 medarbetare runt dem. Man kunde då se att kollegornas välmående också hade ökat i takt med programmet. Ju fler individer vi kan lyfta, desto fler ringar på vattnet kan man skapa för hela organisationen.  

Missa inte CoachHubs seminarie, där de kommer att presentera sina insikter kring genomförandet av förändringar i organisationer, vilka utmaningar det typiskt sätt medför och hur man ska tänka som ledning för att få med sig organisationen på förändringsresan.

Datum: 31/10
Tid: kl.11.00-11.45
Plats: Digitalt via zoom, anmäl er här

Text: Christian von Essen