Det här kan chefer lära sig från idrottsvärlden
Ledarskap 13 Mar 2023 kl: 16:09

Det här kan chefer lära sig från idrottsvärlden

Hur bygger man egentligen ett starkt team? Här kan du som ledare hämta en stor dos inspiration från idrottens värld. Vilka gemensamma beröringspunkter finns i det dagliga och vilka ledarskapsstilar kan du hämta inspiration ifrån?

Tränaren till ett elitlag och chefen på ett medelstort svenskt bolag må ha helt olika arbetsplatser, men det finns massor av paralleller i hur de två världarna hanterar sitt dagliga arbete. Det handlar om att rekrytera rätt personer, sätta en tydlig strategi, hantera olika personlighetstyper – och se till att nå resultat. Den inre glöden hos elitidrottaren behöver lockas fram, vilket också är en chefs ambition när det kommer till medarbetarna.

Styrkan sitter i teamet

I en tid där mycket är i ständig förändring – med tvära kast i omvärlden, ny teknik och nya beteenden, behöver företagsledare gå ifrån den gamla ledarskapsidén om att ha alla svar, till ett nytt tänk där den verkliga styrkan sitter i alla medarbetares gemensamma insats. En chefsegenskap som omskrivits som alltmer central de senaste åren är den emotionella intelligensen. Och i den amerikanska tidskriften Business Today pekar Dr. Lata Dhir, psykolog och professor i organisation- och ledarskap, på nya studier som har identifierat att affärsvärlden har mycket att vinna på att titta på sportvärlden. Bland annat att företagsledare som själva ägnar sig åt idrott på en regelbunden basis tros besitta en större emotionell intelligens och har lättare för att hantera komplexa situationer kopplade till företaget. Hon skriver att: ”Det hjälper till att höja potentialen för framgång. De bildar starka relationer med sina lagkamrater och inspirerar dem att prestera över förväntan”.

6 starka skäl att inspireras av sportens värld

1. Träning

Att bli riktigt duktig på någonting innefattar så väl att hantera en fotboll som att signa ett nytt avtal, sälja en produkt eller bli en riktigt bra fotograf. De där 10 000 timmarna som Malcoms Gladwell har en teori om har en dos av sanning i sig. Tränar vi på något så blir vi bättre. 

2. Strategi
Att arbeta strategiskt och mot samma mål är viktigt för ett idrottslag. Inom både sportvärlden och företagsvärlden är det någonting som behöver vara på plats så tidigt som möjligt, helst innan man skrider till verket.

3. Muskelminne
Idrottare lagrar otroligt viktig information i muskelminnet, men det är inte mindre sant för den som utövar ett vanligare arbete. Genom att göra saker på rätt sätt redan från början kan företagsledare och medarbetare i nästan vilken roll som helst få ett försprång.

4. Flexibilitet
Idrottaren behöver anpassa sig till skilda väderförhållanden, arenor, positioner och lagkamrater. Inom företagsvärlden har ordet agilt länge varit på allas läppar – att kunna ställa om efter skiftande omständigheter, att se var möjligheterna finns för tillfället och att vara anpassningsbar som medarbetare.

5. Envishet
Idrottare fortsätter att träna år efter år, och satsar allt på att komma tillbaka till tävlingar efter skador, en kämpaglöd som många bolagschefer kan inspireras av.

5. Passion
Kanske viktigast av allt. Idrottarens vilja att vinna är otroligt central, och det bör vara en företagsledares strävan att alltid skapa ett så bra lag som möjligt på arbetsplatsen. 

6. Utvärdering
Det spelar ingen roll hur matchen gick, alla spelar och tränaren samlas alltid efteråt för en briefing kring vad som kan bli bättre och vad som gick sämre. Att utvärdera insatserna är ett område många företagsledare kan bli ännu bättre på. 

Text: Lukas Lind