Det här är de viktigaste för svenskarna på jobbet
Arbetsmiljö 28 Nov 2022 kl: 11:33

Det här är de viktigaste för svenskarna på jobbet

Det kommer inte som en nyhet direkt att vi spenderar en stor del av vår tid på jobbet. I genomsnitt faktiskt 100 000 timmar under en livstid. Flexibel arbetstid, högre lön och möjlighet till distansarbete och utbildning ät några av de faktorer som får svenskarna att trivas på jobbet. Det visar en ny undersökning utförd av YouGov på uppdrag av Roi Rekrytering.

Nästan hälften av svenskarna anser att flexibel arbetstid är den absolut viktigaste förmånen att ha på en arbetsplats. Det går till och med före en hög lön som hamnar på andra plats. En tredjedel anser att vidareutbildning är viktigt för att trivas, tätt följt av möjligheterna till distansarbete som 29 % anser vara värdefullt. Knappt var tionde uppger att saker som gemensamma aktiviteter och företagsresor är betydelsefullt.

–Konkurrensen om talangerna är stor bland företagen och det krävs en hel del för att attrahera och behålla den bästa personalen. Förmåner kan absolut vara ett sätt att skilja sig från andra arbetsgivare och att jobba med sin företagskultur och sitt employer brand är viktiga faktorer för att attrahera och behålla viktig kompetens, säger Jenny Sandén, Marknadschef på Roi Rekrytering.

Del av resultatet i procent nedan:

Vilka förmåner anser du är viktigast på jobbet?

Flexibel arbetstid 47%
Högre lön 42%
Vidareutbildning 32%
Distansarbete 29%