De är bäst i Sverige på rekrytering
Rekrytering 24 Mar 2022 kl: 13:11

De är bäst i Sverige på rekrytering

Rekryteringsbranschens stora gala är över och årets vinnare utsedda. Här är hela listan över de vassaste aktörerna och personerna inom kompetensförsörjning. 

Recruitment Awards är en gala som instiftats av Branschen.se, en webbtidning som skriver om rekryterings- och bemanningsbranschen, samt Jobtip och Talent Venture Group som äger Personal & Ledarskap.

För att vinna i någon av tävlingens kategorier ska man ha gjort en betydande insats för branschen under det gångna året och skapat effekt i det enskilda företaget eller för branschen i stort genom kommunikation, information, innovation, kompetens- eller kvalitetshöjning.

Varje kategoris vinnare utses av en jurygrupp som bedömer prestationerna utifrån mått som nöjd-kundindex, kandidatnöjdhet, lönsamhet och företagskultur.

Här är årets vinnare med jurygruppernas motiveringar:

Årets rekryterare: Sofi Centerman från företaget Clockwork Rekrytering & Bemanning
Årets rekryterare har visat på att starkt engagemang, kvalitet och professionellt bemötande inte bara mot sina uppdragsgivare utan också på det sätt hen värnar om alla kandidater. Årets rekryterare levererar det lilla extra i varje rekryteringsprocess. Att det ger resultat visas inte minst genom de återkommande kunder och före detta kandidater som återkommer till Årets rekryterare.

Årets rekryteringsföretag: One Academy 
Ett relativt litet företag med en helt unik idé. Det här företaget har kopplat ihop utbildning med rekrytering och bemanningsuppdrag och har nu samarbetsavtal med några av de största företaget på den svenska marknaden. Deras idé har visat sig hålla, omsättningen har ökat med 300 procent från 4 miljon kronor 2017 och resan har bara börjat.

Årets rekryteringsföretag – 20 till 49 anställda: Job Solution 
Årets rekryteringsföretag har växt med tillförsikt sedan starten 2015 och har hittat sin nisch i en bransch med många aktörer. Under 2021 har företaget fortsatt sin starka tillväxtresa. Detta genom deras modell, att tillsammans med kunden skapa långsiktiga relationer och tydligt samverka i rekryteringen för en optimal kandidat- och kundupplevelse.

Årets rekryteringsföretag – fler än 50 anställda: Effektiv 
Årets rekryteringsföretag är ett modernt högpresterande och lönsamt bolag som alltid strävar efter starka partnerskap med sina kandidater och kunder. Under 2021 har företaget fortsatt sin utvecklingsresa på ett mycket positivt sätt som bidragit till strategiskt viktiga rekryteringsaffärer och en stor omsättningsökning.  

Årets ledare: Erica Gällby från företaget Amendo 
Årets ledare har skapat psykologisk trygghet i verksamheten och ett klimat där de anställda kan lära av varandra och där det är tillåtet att göra fel. Genom att vara sig själv, erkänna sina brister och visa öppenhet, har denna ledare ytterligare stärkt organisationen och skapat förutsättningar för lärande, innovation och engagemang. 

Årets interimsföretag: Interim Search 
Med ett starkt fokus på både kund och konsult driver företaget sin verksamhet med en tydlig inriktning på enbart interimsuppdrag. Företaget arbetar med att ständigt vidareutveckla verksamheten, sina medarbetare, konsulter och förfina sitt arbetssätt, vilket bidragit till 2021 års fantastiska resultat.

Årets digitala företag: Next U 
Årets digitala företag har skapat ett verktyg där personligt brev och cv inte står högt på listan. Med ledord som innovation, passion och mod har företaget skapat och utvecklat ett rekryteringsverktyg med kompetensbaserade frågor, psykologiska tester och videopresentationer som ger kunden mer kvalitativ information om sina kandidater, där allt innehållet presenteras utan cv eller personliga brev. 

Årets mångfaldsföretag: Just Arrived 
Årets mångfaldsföretag är en affärsinriktad aktör som utstrålar förändring, integration och normbrytande arbete. Genom att både fokusera på första jobbet för nyanlända till att arbeta med rekryteringar i bolags toppskikt visar Årets mångfaldsföretag att kompetens alltid finns att hitta, när du breddar ditt nätverk, vågar göra annorlunda och tänker nytt.  

Årets Bemanningsaktör: Poolia 
Årets bemanningsaktör ser alltid till att ligga i framkant i utvecklingen och med ett driv att hela tiden stärka affären och kulturen, både från ett medarbetarperspektiv och kundperspektiv. Årets bemanningsaktör har under året fortsatt sin utveckling av verksamheten som bidragit till företagets mycket goda resultat.  

Årets innovationsföretag: Ehrabgruppen  
Vinnaren har med sin innovativa lösning, som framför allt har en stark social och hållbar påverkan, förändrat en bygg- och anläggningsbranschen som traditionellt har haft stora utmaningar. Från att ha varit en utmanare har nu företaget tagit en position som ledare inom branschen.

Årets raket: Ehrabgruppen 
Årets raket har under 2021 visat på en kraftig tillväxt och är idag den största aktören inom sin nisch. Företagets framgångsrika koncept har under året finslipats genom att inte bara hyra ut enskilda medarbetare och konsulter utan hela arbetslag och arbetsledning.  

Text: Jennie Jensen
Foto: Blue Hands Digital