Därför slutar medarbetare utan att ha nya jobb 
Arbetsmiljö 31 Mar 2022 kl: 15:48

Därför slutar medarbetare utan att ha nya jobb 

Konsultfirman McKinsey & Company har undersökt skälen till att medarbetare lämnar arbetsgivare utan att först ha ett erbjudande om en ny tjänst. Här är de tio främsta anledningarna.

1. Deras chefer visar inte att de bryr sig om sina medarbetare.

2. De upplever att förväntningarna på deras arbetsprestationerna är ohållbara. 

3. De saknar meningsfulla arbetsuppgifter.

4. De upplever att de inte får stöd för sin hälsa och sitt välmående.

5. De upplever brist på flexibilitet på arbetsplatsen.

6. De saknar stöd i arbetet och anser att det finns opålitliga personer på arbetsplatsen.

7. De upplever att arbetsmiljön är osäker.

8. De upplever brist på inkludering, välkomnande och samhörighet.

9. De uppfattar resurserna som otillräckliga.

10. De tycker att jobbet ligger illa till geografiskt och att kraven på resor är orimliga.

587 personer besvarade undersökningen som genomfördes under december 2020 till samma månad 2021.  

Text: Jennie Jensen
Foto: Unpslash