”Chefer tänder en låga under människor. Ledare tänder en låga i människor.”
8 Nov 2022 kl: 11:10

”Chefer tänder en låga under människor. Ledare tänder en låga i människor.”

Kathy Austin