Chefer, dags att visa era förmågor
Ledarskap 1 Feb 2023 kl: 16:40

Chefer, dags att visa era förmågor

Allt pekar på att distansarbete och flexibilitet på arbetsplatsen är på tillbakagång. En ny undersökning ger en dyster bild av hur företag väljer att hantera lågkonjunkturen – och LinkedIns Nordenchef Lisa Gunnarsson är förvånad.
Vi kommer från en tid där vi lärt oss otroligt mycket, vi har ägt det digitala rummet och gjort våra organisationer hybrida. Att gå tillbaka till hur det var innan pandemin är inte ett långsiktigt alternativ, säger hon.

Året var 2001 och en 23-årig Lisa Gunnarsson hade sitt första riktiga jobb som säljare på ett IT-bolag. När marknadschefen slutade en dag såg Lisa sin chans. Hon gick in till vd:n och sa ”Låt mig prova på jobbet som marknadschef i två månader, ni kommer ändå inte hinna anställa någon så snabbt. Jag kan göra mitt gamla jobb samtidigt.” Det blev en bra deal för både bolaget och Lisa Gunnarsson. Sedan dess har hon haft en mängd olika chefsroller på framför allt techbolag och blivit vald till en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Det här med att ha två yrkesroller har hon gjort till en vana. Mest känd är hon som Nordenchef för LinkedIn. Fram till nyligen var hon även chef för LinkedIn Learning för Europa och Latinamerika, men sedan ett par månader leder hon istället LinkedIn Sales, ett av bolagets tre affärsområden, på samma marknader.

–Jag har en bredd i mitt ledarskap och det tror jag också är min styrka, säger hon.

Chefen vill en sak, kandidaten en annan

Genom att analysera aktiviteten hos sina drygt 870 miljoner medlemmar får LinkedIn en unik blick på arbetsmarknaden. En ny global undersökning, som inkluderar svenska chefer, visar att högt uppsatta chefer väntas begränsa distansarbete, kompetensutveckling och friskvårdsbidrag som en följd av lågkonjunkturen. Precis allt det som de arbetssökande värderar allra högst, enligt LinkedIns data. Bland de drygt 2 900 högt uppsatta chefer som intervjuats i LinkedIns undersökning svarar 68 procent att de planerar att begränsa den nyvunna flexibiliteten som möjliggjorts av pandemin.

–Min uppfattning är att chefer väljer att ta till dessa åtgärder då det handlar om en föreställning att medarbetare är mer produktiva och kreativa när de är på plats på kontoret. Jag tror även att många har en bild av att man kan lösa problem som uppstår på ett snabbare sätt när alla medarbetare är på plats på kontoret samt att chefer känner att distansarbetet gjort det svårare att bygga upp kulturen internt – inte minst när det tillkommit nya medarbetare, säger Lisa Gunnarsson.

Detta är en global utveckling som LinkedIn kunnat skönja sedan början på 2022. När man jämför annonser som erbjuder distansarbete och de som inte gör det i Sverige, kan man se att andelen annonser där möjligheten till distansarbete finns har sjunkit från 11 procent i april 2022 till 7 procent i september 2022. Globalt ser LinkedIn att de jobbannonser som erbjuder distansarbete har relativt högre söktryck än de som inte gör det. 

–Det är något paradoxalt att chefer väljer att dra in på möjligheten att jobba hemma när så många medarbetare värderar just detta så pass högt. Eller att de planerar att begränsa friskvårdsbidraget när de samtidigt är oroliga över välmående. Det är tydligt att det finns en diskrepans mellan åtgärderna som chefer överväger och de effekter som de vill uppnå, säger Lisa Gunnarsson. 

34 procent av de svenska respondenterna i undersökningen uppger att förmåner såsom friskvårdsbidrag kan komma att dras in eller minska när arbetsgivare får mindre budget att röra sig med. 

–I Sverige ser vi friskvård nästan som en medborgerlig rättighet. Företagen måste såklart vara lönsamma för att kunna ha kvar sina anställda men tyvärr tror jag att detta riskerar att ha en negativ påverkan på medarbetares motivation och psykiska hälsa, vilket i det långa loppet kommer innebära högre kostnader för arbetsgivarna, säger hon.

”Tänk till vad ni skär ner på” 

Intensiteten i jobbyten har sjunkit enormt sedan kriget i Ukraina bröt ut. Från 2021 till början på 2022 förmedlades 30 procent fler jobb på plattformen än motsvarande period året innan. Just nu sitter medlemmarna stilla i båten. Att chefer då passar på att strypa flexibilitet och förmåner menar LinkedIn-chefen är helt fel väg att gå.

–Självklart måste vi se om våra kostnader på ett bra sätt och ta ansvar för ekonomin i våra bolag. Men vi måste tänka till på vad vi skär ner på. Jag upplever att ledarskapet utvecklades så mycket under pandemin och om vi går tillbaka till hur vi gjorde innan så använder vi ju inte de styrkor vi har lärt oss!

På tal om lärande uppger hela 63 procent av de svenska respondenterna att de är oroliga eller väldigt oroliga över att behöva dra ner på kompetensutveckling och 25 procent har redan börjat dra ner på detta. 

–Vi i Sverige ligger så långt fram när det gäller kompetensutveckling och det vore synd att ta ett steg tillbaka här. Man kan se om sina hus och samtidigt satsa på lärande som inte kostar något i kronor och ören på sista resultatraden, men då måste cheferna ta ansvar och driva det här, säger hon och fortsätter:

–Det finns så mycket man kan göra i egna interna projekt som bokklubbar, delningar av tips internt av poddar och webinars, man kan bjuda in experter i egna nätverk att föreläsa och det finns mängder av aktörer som erbjuder gratiskurser online, LinkedIn Learning är bara en av dem, säger hon.

Ta tillfället i akt nu

Det är fredag eftermiddag och Lisa Gunnarsson har precis kommit hem från Dublin där hon jobbat i veckan. Nu blir det tid med familjen i helgen för att nästa vecka resa igen: då väntar teamen på henne i München, Paris och London. Resandet hör inte till vanligheten men just nu investerar hon i att möta sina medarbetare.

–Alla har olika förutsättningar för flexibilitet men jag tycker att man ska våga ha dialogen med sina medarbetare. Ta tillfället i akt nu och forma det ni behöver framåt. Få av de anställda är beredda att gå tillbaka i utveckling så prata om vad flexibilitet och friskvård är för dem och vad just de behöver. Många gånger kan man komma fram till lösningar där medarbetare själva står för initiativen, men cheferna måste äga frågan.

Intervjun avbryts av att yngsta dottern, som är tolv år, stoppar in huvudet i rummet och ber om skjuts till en aktivitet. Svaret blir nej, mamma är visserligen hemma men sitter i möte. En av det nya distansarbetets utmaningar, att vara tillgänglig både på jobbet och privat hela tiden. Men allra mest är det en fördel, tycker många av oss. År 2030 kommer 30 procent av den arbetande befolkningen tillhöra ”Generation Z”, det vill säga födda 1996-2010 precis som Lisa Gunnarssons dotter, och för dem är flexibilitet och digitala appar en självklarhet varje dag. För dem har pandemiåren varit en stor del av deras liv. Lisa Gunnarsson menar att om vi vill locka den här nya generationen arbetskraft så måste vi tänka till som ledare så att vi inte styr skutan åt helt fel håll.

–På kort sikt sitter kanske våra medarbetare stilla i båten för att man är rädd om sin anställning, men på lång sikt kommer alla som en gång upplevt en hybrid vardag att välja arbetsplatser som ger stor flexibilitet. Då gäller det att välja nu vilket ledarskap ert företag vill bedriva. Man måste inse att dem vi rekryterar nu måste vi också vårda för att få behålla över lång tid.

Text: Sara Marczak