Bristande sömn & koncentration hos svenska medarbetare
Arbetsmiljö 8 Nov 2022 kl: 11:02

Bristande sömn & koncentration hos svenska medarbetare

I en nyligen genomförd studie av Zebrain, en digital plattform för medarbetarutveckling via coaching, framkommer det att svenska medarbetare uppvisar flera tecken på stressymptom, där både sömn och koncentrationsförmågan påverkas. Studien baseras på aggregerad och anonymiserade data av användare som skattat frågor 0–100 som rör arbetsmiljön, hälsa och den egna personliga utvecklingen under perioden september 2021 till september 2022.

På frågan “Jag sover gott och känner mig utsövd” instämmer medarbetare endast till 58,3 % med påståendet i genomsnitt, efter minst fyra veckor i Zebrains plattform är samma siffra 67,1 %. På påståendet “Jag kan koncentrera mig på det jag gör” instämmer medarbetare till 63,7 % i genomsnitt. Efter coaching ökar förmågan till 68,7 %.

– Förutom fysiska tecken på stress såsom att sömn och koncentrationsförmågan påverkas, är det förvånansvärt många som skattar frågor som rör det egna privatlivet lågt. Det är få som har tydliga mål och förväntningar på vad de vill uppnå privat på längre sikt, kommentera Martin Bellander, Leg. Psykolog och ansvarig för Zebrain Labs.

På frågan ‘Jag vet vad jag vill uppnå i livet på längre sikt’ instämmer medarbetare endast till 58,9 %. Efter coaching i minst fyra veckor ökar siffran till hela 71,2 %. – Det är intressant att notera eftersom ett meningsfullt privatliv ger bättre förutsättningar för ökad stresstålighet och hur medarbetare fungerar på jobbet. Efter digital coaching ökar självskattningen på denna specifika fråga med hela 21 procent, vilket innebär att relativt enkla insatser från företag kan ge stora effekter för den enskilda medarbetaren, fortsätter Martin Bellander.

Svenska betalningsleverantören Westpay har gett medarbetare möjlighet till digital coachning sedan första halvan av 2022 och kan se en positiv utveckling inom organisationen. – Skattningar kring sömn, förmågan att koncentrera sig och samarbetet med kollegor har alla märkbart ökat. Även förmågan att sätta realistiska krav alltså balansen mellan välmående och prestation har förbättrats mellan mätningar. Styrkan med en digitaliserad tjänst är att vi på gruppnivå kan mäta och följa utvecklingen, säger Sten Karlsson, vd på Westpay.

Branschspecifika data och insikter

Som komplement har Zebrain Labs tagit fram data på hur medarbetare inom olika branscher självskattat bland andra påståendena ‘Jag sover gott och känner mig utsövd’ samt ‘Jag kan koncentrera mig på det jag gör’. Användardata är en aggregerad sammanställning av Zebrains samtliga kunder inom respektive bransch där det finns ett bredare medarbetarunderlag. Resultaten är preliminära och ska tolkas med försiktighet men pekar på tendenser.