Arbetsmiljöverket: pandemin blev en ögonöppnare
Arbetsmiljö 7 Mar 2022 kl: 09:00

Arbetsmiljöverket: pandemin blev en ögonöppnare

Arbetsmiljöverket genomförde förra året 3 000 inspektioner, för att granska det förebyggande arbetet mot smittspridning. 53 procent av arbetsgivarna hade brister som behövde åtgärdas.  

Förra året, när coronaviruset spreds i samhället och få hade vaccinerats, gjorde Arbetsmiljöverket, på uppdrag av regeringen, en stor inspektionsinsats för att granska det förebyggande arbetet för att minska smittspridning på arbetsplatser. Inspektionerna fokuserade på branscher där det normalt är många kontakter mellan människor och där arbete hemifrån inte är ett alternativ.  

Resultatet från inspektionerna visar att fler än hälften, 53 procent, av de verksamheter som granskats hade brister i sitt förebyggande smittskyddsarbete. Många arbetsgivare hade heller inte heller tillräcklig kunskap om hur de kan motverka smittspridning på sina arbetsplatser. Många arbetsgivare har helt enkelt aldrig betraktat smittspridning som en arbetsmiljörisk – något som pandemin har ändat på. 

– Pandemin blev en ögonöppnare om att smitta kan vara en arbetsmiljörisk, säger Malin Cato på Arbetsmiljöverket.

De 3 000 inspektionerna genomfördes i hela landet, på restauranger med mat för avhämtning, fastighetsskötsel, lokalvård, skolor, tandläkare, stora byggprojekt, tågvärdar, butiker, statliga servicekontor och slakterier. Vid inspektionerna kontrollerades vad arbetsgivaren hade gjort för att förebygga smittspridning.  

Drygt hälften av inspektionerna ledde till krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.  

– Våra uppföljningar visar att arbetsgivarna har åtgärdat de brister vi påtalat. Det har funnits ett stort intresse för att minska smittspridningen. Många insett vikten av att ha en god ventilation eller att det finns möjligheter att organisera arbetet på ett sätt som minskar smittspridningen på arbetsplatser.  

Sedan pandemin började har över 60 000 anmälningar om allvarliga incidenter kopplade till corona kommit till Arbetsmiljöverket. Även med lyfta restriktioner är det fortfarande viktigt att göra riskbedömningar av smittspridning på arbetsplatser. 

– Det gäller att inte slappna av, utan att fortsätta hantera smitta som en risk i arbetsmiljön. Det kan minska även andra smittor som kan spridas på arbetsplatser och göra många sjuka, till exempel influensan eller vinterkräksjukan.  

Text: Linda Johansson 
Foto: Arbetsmiljöverket