Arbetsgivares sjuklöneansvar utreds
Arbetsmiljö 25 Mar 2022 kl: 11:42

Arbetsgivares sjuklöneansvar utreds

Regeringen har tillsatt en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Ett syfte är att se över arbetsgivares incitament att motverka och minska sjukfrånvaro.

Utredningen ska bland annat visa om det finns behov att ändra reglerna för karensavdraget så att det inte slår olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden.

Syftet med utredningen är vidare att motverka riskerna för sjuknärvaro samt att analysera arbetsgivares sjuklöneansvar med avseende på incitamenten att motverka och minska sjukfrånvaro.

Utredningen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 29 september 2023.

Text: Jennie Jensen
Foto: Kelly Sikkema, Unsplash