Är du redo för de digitala nomaderna?
Rekrytering 17 Feb 2022 kl: 08:22

Är du redo för de digitala nomaderna?

Digitala nomader är en växande grupp unga på arbetsmarknaden. Med digitala hjälpmedel har de skapat sig geografisk frihet som kommer att påverka framtidens arbetsplatser – och ställa helt nya krav.  

Fenomenet digitala nomader har vuxit fram successivt under de senaste tio åren. De digitala nomaderna är en växande grupp unga på arbetsmarknaden. De har ofta universitetsexamen, är i 20- och 30-årsåldern med etablerade karriärer. De väljer att bryta upp från sina liv för att hitta en annan typ av utmaningar.

Caroline Ingvarsson, universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, menar att arbetslivet kommer att präglas av ett ökat intresse för distansarbete även efter coronapandemin. För många har det senaste året blivit ett bevis på att det går både att arbeta och leda på distans.

– Fokus i min forskning är förändrade och framtida arbetsförhållanden och vilken betydelse den fysiska arbetsplatsen har för hur vi förstår vårt arbete och den teknologi vi arbetar med, säger Caroline Ingvarsson.

Den traditionella idén med en fast anställning med reglerade dagar och lön inte längre fullt så självklar. Modellen växte fram ur en industrialisering där människor började lönearbeta, oftast för någon annan och som en kugge i ett betydligt större maskineri. Dessa föreställningar om vad arbete och arbetsliv är börjar förskjutas.

Arbetslivet tenderar även att bli mer lättrörligt och snabbfotat. Att få en guldklocka efter 30 år hos samma arbetsgivare lockar inte längre. I stället arbetar allt fler på uppdragsbasis, snarare än via en anställning. Det innebär också att chefer och ledare i allt större utsträckning kommer att behöva se över sitt ledarskap och sina kommunikationskanaler med medarbetare som inte ses så ofta.

– Vi ser att fler organisationer börjar se hur man kan jobba med mer mobila organisationer där kortare uppdrag, färre anställda och flera olika anställningsformer blir det nya. Detta ställer stora krav på hur man som chef leder team som består av medarbetare som jobbar på kortare eller längre uppdrag, där man inte träffas fysiskt och där organisationen är mer dynamisk, säger Caroline Ingvarsson.

Text: Linda Johansson
Foto: Unsplash