Omställning ställer nya krav på

oss kompetensutvecklare


2020-06-16 - GÄSTKRÖNIKA. Virtuell facilitering, coachning via nätet och att leda team på distans, är några utmaningar som väntar den som jobbar med lärande och utveckling. Det skriver Anders Kinding som deltagit på konferensen som årligen arrangeras av Association for Talent Development , ATD.

- Trots allt hemskt som den här pandemin har dragit med sig, är jag oerhört positivt imponerad över hur snabbt vi lyckats ställa om vår verksamhet, och börjat fungera i det nya normala. Våra medarbetare löser det mesta på distans, och utveckling mot en mer virtuell organisation, som tidigare gick ganska långsamt, har nu tagit ett rejält kliv framåt, säger Evelyne van Vosselen, HR-direktör hos Bridgestone i Belgien.

Jag lyssnar på en paneldiskussion, som handlar om nuläget för learning & development i Europa. Utbildningschefer från Schweiz, Belgien och Skottland deltar. De är samstämmiga i att omställningen gått snabbt, men att det finns mycket att ta tag i när den akuta krisen klingat av. Hur ska kompetensförsörjning, organisationsutveckling och utbildning av medarbetare bäst genomföras framöver? Ingen tror att behovet av kompetensutveckling kommer att vara mindre.

Panelen är en del av ATDs Virtual Conference som hölls första veckan i juni. Association for Talent Development som är världens största organisation för kompetensutveckling, håller en internationell konferens och mässa varje vår. Men i år, för första gången på 75 år, ställdes konferensen om till en virtuell version. 4 500 deltagare från 71 länder loggade in och kunde under fem dagar ta in över 100 timmars innehåll. Det var en blandning av live webbinarium, chat med föreläsare och författare, paneldiskussioner, inspelade presentationer och några repriser från tidigare års fysiska konferenser.

Jämfört med de fysiska konferenserna, som samlar tre gånger så många deltagare, var fokus på den virtuella konferensen framför allt den nödvändiga omställningen av kompetensutvecklingsarbetet i företag och organisationer. Många av modulerna handlade om virtuell facilitering, coachning via nätet, och att leda team på distans.

Den stora utmaningen med virtuella kurser är att hålla deltagarna fokuserade och aktiva, och därför fungerar det dåligt att ta de befintliga klassrumskurserna, spela in dem, och låta deltagare välja hur och när de vill titta på dessa filmer. Kursupplägget behöver vara mycket mer varierat.

- Det är svårt att hålla fokus längre än 90 minuter, säger Cindy Huggett, som hållit distansutbildningar i över 15 år. Var fjärde minut måste något hända som aktiverar deltagarna.

Teknik och bandvidd utmanar också kurshållande via internet, och mer än tidigare behöver man ha en reservplan om internet skulle gå ner eller om headsetet slutar att fungera. En ny yrkesroll ”producent” har snabbt vuxit fram för att ta hand om det tekniska, men också för att jobba med chat och frågelistor under ett kurspass, och därmed låta kursledaren fokusera på kursinnehållet.

- Förändringar skapar oro hos många människor, och för att innovation och omställning till nya arbetssätt ska kunna förverkligas måste vi skapa psykologisk trygghet hos våra medarbetare, sa Britt Andreatta. Hon talade i sitt moment om innovation med utgångspunkt i neuroscience.

Många intressanta talare, och konferensen var en viktig påminnelse på att behovet av att kompetensutveckla medarbetare inte på något sätt har minskat. Tvärt om.

ANDERS KINDING

Ledarskapskonsult och författare.