Lyckat utlandsuppdrag: 

Så tar ABB emot sina hemvändare


2020-06-03 - UTLANDSUPPDRAG. ABB är ett av de stora företag i Sverige som sänder ut medarbetare på utlandsuppdrag. Hr business partners och chefer bär ett viktigt ansvar för att hemvändarnas återkomst blir bra. Det menar Maria Samuelsson, hr-chef för ABB AB.

Varje år lämnar en grupp ABB-medarbetare tryggheten hemma för ett jobbäventyr utomlands. Just nu är cirka 35 personer från ABB ute på uppdrag i världen på mer än 12 månader. Ett tiotal av dem är på väg hem.

Minst sex månader innan ett utlandsuppdrag avslutas tar ABB:s avdelning Global Mobility, som hanterar utlandskontrakt för koncernen, kontakt med hemmaenheten för att påbörja förberedelser inför hemkomsten. Ibland kan det komma att bli en förlängning av uppdraget i nuvarande land eller ett nytt utlandskontrakt i ett annat land.

Cheferna bär ansvar att hålla regelbunden kontakt med sina medarbetare som befinner sig ute på kontrakt. Funktionen Global Mobility har också kontinuerlig kontakt med expatriaterna, alltså medarbetare på utlandsuppdrag, och varje expatriat tilldelas en kontaktperson inom Global Mobility.

- De som åker ut på kontrakt uppmuntras också att hålla en bra kontakt med sin hemmaenhet, säger Maria Samuelsson, hr-chef för ABB AB.


Maria Samuelsson. Foto: Pressbild.

Global Mobility arbetar nära säkerhetsavdelningen för att snabbt kunna ta kontakt med medarbetarna ute på kontrakt om något händer som kan påverka individens säkerhet i det berörda landet eller regionen.

- Det skapar en trygghet för medarbetaren och dess familj när man är utomlands, säger Maria Samuelsson.

Hon tycker att det är viktigt att hemvändarna reflekterar kring sina förväntningar i god tid innan hemkomst, både inom den professionella rollen men även privat.

- Livet kan se annorlunda ut i Sverige än vad det gjorde i landet där medarbetaren var, och det kan vara påfrestande och jobbigt att lämna det kontaktnät och de nya vännerna man har umgåtts med under tiden man varit utomlands.

Efter ett utlandsuppdrag får medarbetaren möjlighet att dela sina erfarenheter och best practise med sina kolleger.

- Det ligger i ABB:s kultur att vara nyfiken på hur andra länder arbetar. Vi verkar i över 100 länder och har därmed en internationell kultur som värdesätter lärdomar om hur det är att arbeta utomlands och tillsammans med andra nationaliteter. Det blir mycket värdeskapande för vår affärsverksamhet.

I dagsläget har ABB inte någon process för kompetensinventering när medarbetaren är tillbaka hemma.

- Det är upp till varje chef med stöd av hr business partner att ta tillvara medarbetarens kompetens.

De mäter inte specifikt hur många som slutar inom en viss tid efter ett utlandsuppdrag, men generellt är personalomsättningen bland hemvändarna låg.

- De har goda möjligheter att kunna bli placerade i en ny roll på hemmaplan, alternativt erbjuds de ett lokalt kontrakt i det landet de har varit verksamma. Det är sällsynt att dessa medarbetare lämnar ABB och går externt, säger Maria Samuelsson.

Hennes råd till hr som står inför att skicka ut medarbetare på uppdrag i världen är att hålla dialogen levande samt prata om förväntningarna inför återvändandet.

- Som lokal hr business partner och chef på hemmaplan behöver man löpande ha en dialog med sin expatriat om rimliga förväntningar och relevanta roller inför hemkomsten, speciellt gällande nästa karriärsteg, lön och förmåner.

Maria Samuelsson anser också att det behövs en struktur, god framförhållning och en rutin för att intervjua den hemvändande medarbetaren efter uppdraget.

- Vi behöver ta tillvara viktiga upplevelser som expatriaten har varit med om under utlandsvistelsen.

JENNIE JENSEN

Hela artikelserien om att lyckas med utlandsuppdrag hittar du här:

Del 1 Slarva inte bort utlandsåren

Del 2 Så tar ABB emot sina hemvändare

Del 3 Planera för de medföljande

Del 4 Så tar du emot hemvändande medarbetare