HR-specialist med inriktning arbetsgivarpolitik till Skolverket

 
Stockholm
 

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Vi erbjuder utvecklande och betydelsefulla arbetsuppgifter på en av Sveriges viktigaste myndigheter. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till vårt viktiga arbete med att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. För oss är det viktigt att du ska ha förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra.

Nu söker vi en HR-specialist som ska arbeta med att driva, utveckla och samordna Skolverkets arbetsgivarpolitik och lönebildning.

Om arbetet

Du kommer att arbeta med lönebildning, lönerevision och lönekartläggning samt avtal. Du ger stöd till chefer och HR-kollegor vad gäller tolkning av lag- och avtalsfrågor. Du ansvarar även för genomförande av utbildningsinsatser inom löne- och avtalsområdet. I din roll arbetar du med att bibehålla och utveckla förtroendefulla relationer med de arbetstagarorganisationer som är förhandlingsparter.

På enheten arbetar idag 12 medarbetare. Du kommer att ha kollegor med samma specialistområde där era olika kompetenser kan komplettera varandra. I din roll som arbetsrättslig specialist kommer du bistå dina kollegor i arbetsrättsfrågor. En del av din arbetstid kommer du fungera som HR-partner för ett antal enhetschefer. För rätt person kan det också tillkomma arbetsuppgifter av samordnande karaktär.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en arbetsplats där du ska ha bra förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, trivas och må bra. Våra förmåner omfattar bland annat friskvård, flexibel arbetstid och lediga klämdagar, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.

Vi söker dig som har:

  • akademisk examen inom HR, PA-området eller annan utbildning som vi i kombination med erfarenhet bedömer likvärdig
  • minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat lönebildningsarbete, lönekartläggning eller lönerevision i en större organisation, på strategisk och operativ nivå
  • minst tre års aktuell erfarenhet av arbetsrättsliga frågor och förhandlingar med fackliga parter
  • erfarenhet av arbete med konsultativt stöd inom HR-området till chefer
  • mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom det statliga avtalsområdet.

På Skolverket tror vi att du har goda möjligheter att lyckas i din roll om du besitter personliga egenskaper som förstärker ett gott samarbete och glädjefyllt arbetsklimat. Vi söker dig som har god förmåga att utveckla ett förtroendefullt samarbete med myndighetens chefer och arbetstagarorganisationer. Rollen kräver också en god strategisk förmåga, helhetssyn, integritet och att du ser till verksamhetens behov. Du kan förmedla fackkunskaper på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt. Du trivs med den spännvidd det innebär att både föredra strategiskt viktiga frågor i myndighetens ledningsgrupp och att sitta med i svåra samtal. Du planerar och strukturerar ditt arbete väl och kan driva dina egna processer.

Medarbetarskapet är viktigt för oss på Skolverket. Att arbeta hos oss innebär att du agerar i enlighet med Skolverkets medarbetarskapspolicy och den statliga värdegrunden. Vårt medarbetarskap och ledarskap är formulerat i fem kärnvärden; förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling.

Vilka är vi?

HR-enheten arbetar för att skapa en attraktiv arbetsplats, med rätt kompetens på rätt plats i verksamheten. Enheten för HR ansvarar för att driva och utveckla det strategiska och operativa HR-arbetet på myndigheten. Enhetens uppgifter innebär att styra, utveckla, driva och stötta organisationen i frågor inom ledarskap, medarbetarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönebildning, arbetsrätt, organisationskultur och mångfald. I uppdraget ingår att bevaka lagar och avtal inom området samt att utarbeta policys och riktlinjer till stöd för verksamheten. HR ger ett fortlöpande stöd till chefer och medarbetare samt ansvarar för personaladministration.

Upplysningar och ansökan

Sista ansökningsdag är den 16 januari. Intervjuerna planeras hållas under vecka 3 i januari 2019.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. I början av 2020 kommer hela Skolverket att flytta till nya lokaler i Solna Business Park.

Varmt välkommen med din ansökan till oss!

Tjänsten är en tillsvidareanställning, Skolverket tillämpar sex månaders provanställning.

Fackliga representanter: Peter Karlberg 08-527 331 67 (OFR/ST), Jenny Sellberg 08-5273 3828 (Lärarförbundet), Ulrika Lindmark (Saco) 08-527 331 53 och Claes Prentius (Saco) 08-527 334 47.

I denna rekrytering har Skolverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt från annonsförmedlare eller försäljare.

Kontaktpersoner

Karin Kroon
HR-chef
08-527 33 147
karin.kroon@skolverket.se

Ansök senast 16 januari 2019