De får årets hr-forskningspris
Forskning 21 Mar 2022 kl: 09:00

De får årets hr-forskningspris

Årets hr-forskare är Kristina Palm och Calle Rosengren. De prisas för sin forskning om hur gränsen mellan arbetsliv och privatliv hanteras i ett alltmer digitaliserat arbetsliv.  

Hr-forskningspriset 2021/2022 går till Kristina Palm, docent och lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet samt senior forskare vid Karolinska institutet, och Calle Rosengren, docent och lektor i arbetsmiljöteknik vid designvetenskaper på Lunds universitet.  

Ett hedersomnämnande ges postumt till Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, för den forskning som hon bedrivit tillsammans med Calle Rosengren och Kristina Palm. 

Deras forskning bidrar med insikter om variationen i individers ”tillgängligghetsstrategier” samt hur känslor från privatlivet spiller över till arbetslivet och vice versa. Genom att belysa hur dessa processer påverkar återhämtning ger deras forskning viktiga bidrag till kunskapen om ett hållbart arbetsliv. 

Forskningen bidrar också med konkreta verktyg och strategier för att matcha individens och organisationens behov och preferenser avseende den ”digitala tillgängligheten” i ett hybridiserat arbetsliv. 

– Det känns väldigt bra med ett erkännande för många års enträget forskande och föreläsande om frågor rörande relationen mellan arbete och privatliv i ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle, säger Calle Rosengren till Sveriges hr-förening.

– Anledningen till att jag forskar är att jag vill bidra till att skapa ett mänskligt hållbart arbetsliv och jag tycker att det här priset är en bekräftelse på att jag lyckas med det. Jag är också väldigt glad att få dela priset med min kollega Calle, säger Kristina Palm.

Hr-forskningspriset premierar värdefull aktuell forskning inom områden med relevants för hr-professionen och syftar till att öka spridningen av vetenskaplig kunskap inom området till yrkesverksamma och organisationer. 

Utmärkelsen och prissumman på 40 000 kronor är ett samarbete mellan Sveriges hr-förening, Centrum för global HRM vid Göteborgs universitet, Institutet för personal och företagsutveckling vid Uppsala universitet och Studentlitteratur. 

Text: Jennie Jensen
Foto: Hrföreningen

LÄS MER 
Personal & Ledarskap har tidigare uppmärksammat Calle Rosengrens och Kristina Palms forskning. Du hittar artiklarna här: